Oman

Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Geografi: Oman er et tropisk mellemøstligt sultanat med grænser til De forenede arabiske Emirater, Saudi Arabien og Yemen og med kystlinjer til Omanbugten og til Det indiske ocean. Oman er en del af Golfstaterne.
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Oman er medlem af Den arabiske liga, FN, Samarbejdsrådet for De Arabiske Golfstater..
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Oman.
Formaliseret militært samarbejde med USA / Defense Cooperative Agreements og USCENTCOM, 1990 .
Kenneth Katzman: Bahrain: Key Issues for U.S. Policy, 2005 http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/95-1013.pdf
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Oman.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Monitor of Human Rights in Oman
2008, Oman Human Rights Commission
- http://www.ohrc.om/postsen.php?DO=2454
Når man sender en mail til Nabhan, bliver man kaldt ind til forhør: Ved hjælp af overvågning er det lykkedes regimet i Oman at gøre Nabhan al Hanshis netværk af menneskeretsaktivister tavse. Danmark har leveret masseovervågning til landet. / : Lasse Skou Andersen, Sebastian Gjerding. I: Information, 16. juni 2017.
Religion: Overvejende Shiitisk islam.
Sociale forhold: Nasra M Shah: Recent labour immigration policies in the oil-rich gulf: How effective are they likely to be?
- ILO Regional Office for Asia and the Pacific, 2008. 40 p.
http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/lang--en/docName--WCMS_099165/index.htm
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Dolomit, gips, guld, jern, kalksten, kopper, kobolt, krom, olie og naturgas, silicium og zink.
CRS: Europe’s Energy Security: Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification. / Michael Ratner et al. 2012. - 32 s.
Energi, erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page