Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Myanmar, the Republic of the Union of Myanmar ; Burma

Geografi: Myanmar ; Burma er et tropisk sydøstasiatisk  militærdiktatur og republik og landet er aktuelt defineret, ifølge ligningsmyndigheden Skatterådet, som et udviklingsland, med grænser til Bangladesh (Naaf River Boundary Agreement 1966) , Indien, Kina, Laos og Thailand og med kystlinjer til Bengalbugten og til Andamanhavet i Det indiske ocean.
Kultur:
Massemedier:
Internet enemies. Reporters Without Borders (Paris), 2009.
- http://www.rsf.org/IMG/pdf/Internet_enemies_2009_2_.pdf
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Online Burma/Myanmar Library: Classified and annotated links to more than 40,000 full text documents on Burma/Myanmar.
- http://www.burmalibrary.org/index.php
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Myanmar er medlem af The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), FN.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Myanmar.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Burma (Myanmar).
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Myanmar ; Burmas fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer / Social movements, including environmental organizations:
Sociale forhold: UN General Assembly, Sixty-sixth session: Children and armed conflict: Report of the Secretary-General. 2012. - 51 s.
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Flight Capital and Illicit Financial Flows to and from Myanmar: 1960-2013.
/ : Dev Kar and Joseph Spanjers. Global Financial Integrity, 2015.
- http://www.gfintegrity.org/
CRS: U.S. Sanctions on Burma. / : Michael F. Martin, 2012.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Countries requiring external assistance for food.
Crop Prospects and Food Situation No. 2 June 2016. / :
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Naturresourcer: Tin ; tømmer.
Sådan blev import af tropisk tømmer fra Myanmar stoppet. / : Ulrik Dahlin. I: Information, 16. juli 2018.
Erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page