Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse og økonomi.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education and Economics.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Eritreas våbenhandel

Eritreas våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Rustningskontrol:
Human Rights in Countries of Concern.
Human Rights and Democracy: The 2014 Foreign & Commonwealth Office Report Presented to Parliament by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs.
- London: Foreign and Commonwealth Office, 2015.
Eritrea har været i krig siden 2008.
/ Eritrea has been at war since 2008.
/ L'Erythrée a été en guerre depuis 2008.
/ Eritrea ha estado en guerra desde 2008.
/ Eritrea ist seit 2008 im Krieg.
Fabrikker:
Handel:
Eksport af våben til ...
In February 1999 Security Council resolution 1227 strongly urged 'all States to end immediately all sales of arms and munitions to Ethiopia and Eritrea' due to the border conflict between the two states. In May 2000 the Security Council replaced this non-binding statement with a mandatory arms embargo.
In March 1999, in reaction to the war between Ethiopia and Eritrea, the Council of the European Union adopted Common Position 1999/206/CFSP imposing an arms embargo on Ethiopia and Eritrea. The embargo expired on 31 May 2001 as acknowledged in Common Position 2001/215/CFSP
Våbenhandel til Eritrea var lovlig indtil 2009, hvor der iværksættes FN og EU Våbenembargoer mod Eritrea:
FN's Sikkerhedsråds resolution 1907 2009.
/ UN Security Council resolution 1907 2009
Resolutionen er tilsyneladende ikke oversat tiil dansk.
Folketinget, Europaudvalget: Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender) den 22.-23. februar 2010
'Forslag fra Kommissionen til Rådets afgørelse om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod Eritrea på grund af landets støtte til bevæbnede grupper i Somalia og dets grænsestrid med Djibouti
Den 23. december 2009 vedtog FN’s Sikkerhedsråd endnu en resolution 1907 (2009), som iværksætter restriktioner over for Eritrea, som er begrundet i landets involvering i konflikten i Somalia. Resolutionen indfører en våbenembargo mod Eritrea og pålægger alle lande at inspicere skibe og fly, og alle forsendelser til og fra Eritrea på deres territorium, inklusiv havne og lufthavne, såfremt der er mistanke om at forsendelsen indeholder genstande, som er forbudt i henhold til resolutionen eller i henhold til den generelle og fuldstændighed våbenembargo for Somalia i henhold til paragraf 5 i FN’s Sikkerhedsrådsresolution 733 (1992) og udbygget og tilføjet i efterfølgende resolutioner.'
Report of the Monitoring Group on Somalia and Eritrea Report of the Monitoring Group on Somalia and Eritrea pursuant to Security Council resolution 2111 (2013).
'Paragraphs 5 and 6 of Security Council resolution 1907 (2009) require all Member States to take the measures necessary to prevent the sale or supply to Eritrea by their nationals or from their territories or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned, and technical assistance, training, financial and other assistance, related to the military activities or to the provision, manufacture, maintenance or use of these items, whether or not originating in their territories.'
Eksport af våben til Somalia .
Import af våben, ifølge SIPRIs Arms Transfers Database, fra Bulgarien, Etiopien, Finland, Hviderusland, Israel, Italien, Kina, Rusland, Storbritannien, Tyskland og Ukraine.
Transport
Bekendtgørelse om transport af våben mv. mellem tredjelande:
I medfør af våbenlovens § 7 a, stk. 1 og 4, og § 10, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 22. juni 2009, samt BEK nr 177 af 02/03/2011, fastsættes følgende:
§ 1. Det er forbudt at transportere de i stk. 2 nævnte våben mv. mellem tredjelande, når transporten sker til et af følgende lande: Eritrea.
Se også:
Se tillige: Våbenhandel i: Afghanistan ; Albanien ; Algeriet ; Andorra ; Angola ; Antigua & Barbuda ; Argentina ; Armenien ; Australien ; Aserbajdsjan ; Bahamaøerne ; Bahrain ; Bangladesh ; Barbados ; Belgien ; Belize ; Benin ; Bhutan ; Bolivia ; Bosnien-Hercegovina ; Botswana ; Brasilien ; Brunei Darussalam ; Burkina Faso ; Burundi ; Cambodia ; Cameroun ; Canada ; Den centralafrikanske republik ; Chile ; Colombia ; Comorerne ; Republikken Congo ; Costa Rica ; Cuba ; Cypern ; Danmark ; Den demokratiske republik Congo ; Dominica ; Den dominikanske republik ; Ecuador ; Egypten ; El Salvador ; Elfenbenskysten ; Eritrea ; Estland ; Fiji ; Filippinerne ; De forenede arabiske emirater ; Frankrig ; Færøerne ; Gabon ; Gambia ; Georgien ; Ghana ; Grenada ; Grækenland ; Grønland ; Guatemala ; Guinea ; Guinea-Bissau ; Guyana ; Haiti ; Holland ; Honduras ; Indien ; Indonesien ; Irak ; Iran ; Irland ; Island ; Jamaica ; Japan ; Jordan ; Kap Verde ; Kazakstan ; Kenya ; Kirgisistan ; Kiribati ; Kosovo ; Kroatien ; Kuwait ; Laos ; Lesotho ; Letland ; Libanon ; Liberia ; Libyen ; Liechtenstein ; Litauen ; Luxembourg ; Madagaskar ; Makedonien ; Malawi ; Malaysia ; Maldiverne ; Mali ; Malta ; Marokko ; Marshalløerne ; Mauretanien ; Mauritius ; Mexico ; Mikronesien ; Moldova ; Monaco ; Mongoliet ; Montenegro ; Mozambique ; Myanmar / Burma ; Namibia ; Nauru ; Nepal ; New Zealand ; Nicaragua ; Niger ; Nigeria ; Nordkorea ; Norge ; Oman ; Pakistan ; Palau ; Palæstina ; Panama ; Papua Ny Guinea ; Paraguay ; Peru ; Polen ; Portugal ; Qatar ; Rumænien ; Rwanda ; Saint Kitts & Nevis ; Saint Lucia ; Saint Vincent & Grenadinerne ; Salomonøerne ; Samoa ; San Marino ; Sao Tomé & Principe ; Saudi-Arabien ; Schweiz ; Senegal ; Serbien ; Seychellerne ; Sierra Leone ; Singapore ; Slovakiet ; Slovenien ; Spanien ; Sri Lanka ; Sudan ; Surinam ; Sverige ; Swaziland ; Sydafrika ; Sydkorea ; Sydsudan ; Syrien ; Tadjikistan ; Taiwan ; Tanzania ; Tchad ; Thailand ; Tjekkiet ; Togo ; Tonga ; Trinidad og Tobago ; Tunesien ; Turkmenistan ; Tuvalu ; Tyrkiet ; Uganda ; Ungarn ; Uruguay ; USA ; Usbekistan ; Vanuatu ; Vatikanstaten ; Venezuela ; Vietnam ; Yemen ; Zambia ; Zimbabwe ; Ækvatorial Guinea ; Østrig ; Østtimor.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page