Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse og økonomi.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education and Economics.
Geografie, Natur, Bevölkerung, Geschichte, Kriege, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft und Waffenhandel.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Tysklands våbenhandel

Tysklands våbenfabrikker, våbenhandel og våbentransporter: / Weapon Factories, arms trade and -transport / Les fabriques d'armes, le commerce des armes et de transport / Las fábricas de armas, tráfico de armas y -transporte / Waffenfabriken, Waffenhandel und Verkehr:
Militærudgifter / Military, expenditure
Trends in World Military Expenditure, 2014. / : Sam Perlo-Freeman, et al. SIPRI Fact Sheet, 2015
Rustningskontrol:
The Arms Trade Treaty, 2013.
- http://www.un.org/disarmament/ATT/
/ Bekendtgørelse af traktat af 2. april 2013 om våbenhandel.
'Den 3. juni 2013 undertegnede Danmark De Forenede Nationers våbenhandelstraktat, som vedtaget i New York den 2. april 2013.'
Fabrikker:
AG Weser - Bremen (ubåde) ; Blohm & Voss ; Deutsche Maschinenbau AG ; Deutsche Waffen und Munitionfabrik ; Deutsche Werke Kiel AG ; Dynamit Nobel AG ; Flick Gruppe ; Henschel Flugzeugwerke/Heinkel ; Ernst Heinkel Flugzeugwerke AG ; Junkers Flugzeug- und Motorenwerke ; I. G. Farbenindustrie ; Konzern Mannesmann ; Krupp ; Messerschmitt AG ; Rheinmetall ; Reichswerke Hermann Göring eller Reichswerke A. G. für Erzbergbau und Eisenhuetten "Hermann Göring" ; Siemens ; Thyssen ; Vereinigte Stahlwerke AG ; Volkswagen AG ; Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff AG.
Den tyske våbenindistri i periodden 1933-1945 er fremstillet i:
Elimination of German Resources for War: Hearings Before a Subcommittee of the Committee on Military Affairs, I-IX. United States. Congress. Senate. Committee on Military Affairs U.S. Government Printing Office, 1945, herunder: Biographies of German industrialists: s. 838- 884.
Se også:
Zwangsarbeit im Stahlkonzern: Salzgitter und die Reichswerke "Hermann Göring," 1937-1945. / : Gerd Wysocki. Magni-Buchladen, 1982.
Handel:
Composite table of Member States that reported in 2011 to the United Nations Register of Conventional Arms. / : United Nations Disarmament Yearbook 2011: Part II. Annex I.
SIPRI National Reports Database
'This Database provides links to all publicly accessible national reports on arms exports. The Database is constantly updated to include links to newly published national reports on arms exports.'
Tyskland er medlem af Den europæiske union. EU registrerer selv medlemslandenes eksport af militærteknologi og -udstyr. Den seneste årsberetning er fra 2013: Sekstende årsberetning i henhold til artikel 8, stk. 2, i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr, sammenfattet og dokumenteret i Europaparlamentets EU Member States' arms exports at a glance, 2015.
Germany is a member of the European Union. EU registers the member states' exports of military technology and equipment. The latest report is from 2013: Sixteenth Annual Report according to Article 8(2) of Council Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing control of exports of military technology and equipment, summarized and documented in the European Parliament's EU Member States' arms exports at a glance, 2015.
Eksempel på en tysk våbeneksportsårsberetning:
Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im Jahre 2011. Rüstungsexportbericht 2011.
- Berlin: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi), 2012
Eksport af konventerede våben
/ Export of converted weapons
Til Afghanistan, Algeriet, Angola, Argentina, Australien, Bahrain, Bangladesh, Bolivia, Brasilien, Brunei Darussalam, Chile, Colombia, Den demokratiske republik Congo, El Salvador, Estland, Fiji, Filippinerne. De forenede arabiske emirater, Gabon, Ghana, Grækenland, Guinea-Bissau, Indien, Indonesien, Irak, Israel, Italien, Jordan, Kap Verde, Kenya, Kosovo, Lesotho, Libanon, Libyen, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malawi, Malaysia, Malta, Mauritius, Myanmar / Burma, Mexico ; Oman, Pakistan, Panama, Peru, Polen, Rusland, Saudi-Arabien, Serbien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Tjekkiet, Thailand, Trinidad og Tobago, Tunesien. Tyrkiet og Venezuela.
German government bans weapons exports to Turkey : The German government is halting arms exports to Turkey. Berlin said the ban will apply on the assumption that the weapons could be used in the operation against Kurds in northern Syria. Deutsche Welle, 12.10.2019.
Germany, Denmark, Netherlands and Finland stop weapons sales to Saudi Arabia in response to Yemen famine: UK has resisted calls at home and abroad to join the embargo. / : Jon Stone The Independent. Friday 23 November 2018.
Import af store våbensystemer, ifølge SIPRIs Arms Transfers Database, fra Canada, Belgien, Danmark, Frankrig, Holland, Israel, Italien, Norge, Rusland, Schweiz, Sverige, USA og Østrig.
Import af små våben fra : Nordkorea.
Den tidlige danske våbeneksport er bl.a. dokumenteret i:
/ The early Danish arms exports is documented in:
/ Les premières exportations d'armes danoises est documentée dans:
/ Las primeras exportaciones de armas daneses se documenta en:
/ Die frühen dänischen Waffenexporte ist dokumentiert in:
Rustningsindustri og krigsforskning i Danmark
/ Armaments Industry and war research in Denmark.
/ : De Danske Vietnamkomiteers Dokumentationsgruppe
/ The Danish Vietnam committees Documentation Group.
Demos, 1973 ; 1978. Specielt s. 15.
Se tillige: Våbenhandel i: Albanien ; Andorra ; Antigua & Barbuda ; Armenien ; Aserbajdsjan ; Bahamaøerne ; Barbados ; Belize ; Benin ; Bhutan ; Bosnien-Hercegovina ; Botswana ; Bulgarien ; Burkina Faso ; Burundi ; Cambodia ; Cameroun ; Den centralafrikanske republik ; Comorerne ; Republikken Congo ; Costa Rica ; Cuba ; Cypern ; Djibouti ; Dominica ; Den dominikanske republik ; Ecuador ; Egypten ; Elfenbenskysten ; Eritrea ; Etiopien ; Finland ; Færøerne ; Gambia ; Georgien ; Grenada ; Grønland ; Guatemala ; Guinea ; Guyana ; Haiti ; Honduras ; Hviderusland ; Iran ; Irland ; Island ; Jamaica ; Japan ; Kazakstan ; Kina ; Kirgisistan ; Kiribati ; Kroatien ; Kuwait ; Laos ; Letland ; Liberia ; Liechtenstein ; Madagaskar ; Maldiverne ; Mali ; Marokko ; Marshalløerne ; Mauretanien ; Mikronesien ; Moldova ; Monaco ; Mongoliet ; Montenegro ; Mozambique ; Namibia ; Nauru ; Nepal ; New Zealand ; Nicaragua ; Niger ; Nigeria ; Nordkorea ; Palau ; Palæstina ; Papua Ny Guinea ; Paraguay ; Portugal ; Qatar ; Rumænien ; Rwanda ; Saint Kitts & Nevis ; Saint Lucia ; Saint Vincent & Grenadinerne ; Salomonøerne ; Samoa ; San Marino ; Sao Tomé & Principe ; Senegal ; Seychellerne ; Sierra Leone ; Slovakiet ; Slovenien ; Somalia ; Spanien ; Sri Lanka ; Storbritannien ; Sudan ; Surinam ; Swaziland ; Sydsudan ; Syrien ; Tadjikistan ; Taiwan ; Tanzania ; Tchad ; Togo ; Tonga ; Turkmenistan ; Tuvalu ; Uganda ; Ukraine ; Ungarn ; Uruguay ; Usbekistan ; Vanuatu ; Vatikanstaten ; Vietnam ; Yemen ; Zambia ; Zimbabwe ; Ækvatorial Guinea ; Østtimor.

Litteratur

The SIPRI top 100 arms-producing and military services companies, 2014. / : Aude Fleurant et al. SIPRI, 2015.
Amnesty International: Afghanistan: Arms Proliferation fuels further abuse, 2008.
- https://www.amnesty.ie/news/afghanistan-arms-proliferation-fuels-further-abuse
CRS: Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2007-2014. / : Catherine A. Theohary, 2015.
CRS Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2004-2011. / : Richard F. Grimmett. Specialist in International Security ; Paul K. Kerr. Analyst in Nonproliferation. August 24, 2012. - 90 s.
European Countries Are Selling Arms to Russia While Condemning it Over Ukraine. / : Michael Birnbaum, Washington Post 17/6/14.
Flick: Eine Konzerngeschichte vom Kaiserreich bis zur Bundesrepublik. / : Kim Christian Priemel. Wallstein Verlag, 2013.
Heeger, Troels: Tyske politikere vil tøjle 'handlen med død': Tyskland er verdens tredjestørste eksportør af våben. Heriblandt til regimer med massive menneskerettighedskrænkelser på samvit tigheden. Sammenfiltringen af økonomiske og politiske interesser er ude af kontrol, hævder eksperter. I: Information, 08/18/2014.
Israel and the drone wars : Examining Israel's production, use and proliferation of UAVs. / : Mary Dobbing and Chris Cole Drone Wars UK, 2014.
- https://dronewarsuk.files.wordpress.com/2014/01/israel-and-the-drone-wars.pdf
Rüstungskooperation zwischen Deutschland und Israel. / : Otfried Nassauer ; Christopher Steinmetz.
- Berlin : Berliner Informationszentrum für Transatlantische Sicherheit. ;BITS Research Report 03.1 September 2003)
- http://www.bits.de/public/researchreport/rr03-1-1.htm
Small Arms Transfers: Importing States. / : Small Arms Survey Research Notes, Number 12, 2011.
- http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SAS-Research-Note-12.pdf
Tear gassing by remote control: The development and promotion of remotely operated means of delivering or dispersing riot control agents. / : Michael Crowley. - London : The Remote Control project, 2015.
- http://remotecontrolproject.org/wp-content/uploads/2015/12/Tear-Gassing-By-Remote-Control- Report.pdf
Transport af våben og forsvarsmateriel fra Tyskland. / : Svar fra forbundsregeringen /
Transporte von Waffen und Rüstungsgütern durch Deutschland. / : Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Jan van Aken, Christine Buchholz, Dr. Diether Dehm, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Drucksache 17/4706 –
Deutscher Bundestag Drucksache 17/4909.
- http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/049/1704909.pdf
Tyske regler for våbeneksport er fuld af huller: Nye stramme regler forbyder salg af tyske våben til konfliktzoner og stater, der krænker menneskerettighederne. Men eksporten af kampvogne til Saudi Arabien og ubåde til Israel fortsætter med uformindsket kraft. / Charlotte Aagaard. Lagt på information.dk 30. januar 2012. Bragt i den trykte udgave 31. januar 2012 på side 5 i 1. sektion.
Udenrigsministeriet: Udførsel af våben og produkter med dobbelt anvendelse fra Danmark 2011. - 146 s.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page