rustningskontrol

Idé om, at det gennem folkerettens internationale aftaler og traktater er mulig at skabe våbenforbud gennem kontrol af oprustning eller kaprustning. Blandt tidlige bestræbelser på at skabe rustningskontrol kan nævnes Folkeforbundstraktatens artikel 23, hvorefter "Forbundet [skal] føre tilsyn med Våben- og ammunitionshandlen i de lande, hvor det i fælles interesse er nødvendigt at kontrollere denne handel".

Litteratur

Laursen Svend: Rustningsindustrien : Staternes kontrol med Vaabenhandel og Vaabenproduktion.
- København : Institut for Historie og Samfundsøkonomi, 1938. - 93 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page