marine

En stats eller international organisations våben til havs; sømilitære stridskræfter, krigsskibe.
Det være sig i luften over havet, på og under havoverfladen, eksempelvis atomubåde samt alle deres støttefunktioner på landjorden, eksempelvis kommunikationsanlæg og krigshavne. Alle former for krigsskibe kan være udstyret med konventionel ammunition eller kernevåben.
Krigsskibe har været genstand for nedrustningsforhandling og rustningsbegrænsende initiativer siden 1817, herunder 1922 (Washingtontraktaten) og 1930 (Londontraktaten).
Se også: Armada ; ASROC ; ASW ; defensionssskib ; flåde-ege ; flådetraktater ; fredsflag ; fredsskib ; kasematskib ; kaserneskib ; kommandostøtteskib ; kvartermester ; marinere ; marinesoldat ; prisonen ; proviantskat ; skibe ; SONAR ; SOSUS ; Søetatens Generalkommissariat ; Søkvæsthuset ; søminer ; sørulle ; ubåd.

Litteratur

Arkin, William M.: The Nuclear Arms Race at Sea. - Washington DC, Greenpeace ; Institute for Policy Studies, 1987. - 46 s.
Møller Kristensen, Hans: Atomfrit hav. - Købenahvn : Greenpeace, 1988. - 72 s.
Nuclear Warships and Naval Nuclear Weapons : A Complete Inventory / Joshua Handler ; William M. Arkin. - Washington DC, Greenpeace ; Institute for Policy Studies, 1988. - 95 s.
Nuclear Warships and Naval Nuclear Weapons : A Complete Inventory / Joshua Handler ; William M. Arkin. - Washington DC, Greenpeace ; Institute for Policy Studies, 1990. - 108 s.
Rasmussen, Frank Allan: Kampen om skovene : Flådens tømmerforbrug i sidste halvdel af 1700-tallet. I: Søfart Politik Identitet tilegent Ole Feldbæk / red. Hans Jeppesen et al. - Helsingør : Handels og Søfartsmuseet på Kronborg, 1996 ; Søhistoriske skrifter XIX.
United Nations: The Naval Arms Race. - New York : UN Department of Disarmament Affaires, 1986. - 100 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page