protektorat

Latin: Det, at være protektor, beskytter, Schutzgebiet:
1) Regeringsform i England under Cromwell og dennes søn Richard.
2) Det forhold, at en i øvrigt selvstændig stat lader en anden (stærkere) stat varetage militære og udenrigpolitiske anliggender, hvilket i international lov stadfæstes i protektorattraktater. Ud over geopolitiske formål med protektoraterne er andre af herskeres motiver til at skabe protektorater adgangen til naturressourcer og billig arbejdskraft.
Blandt protektorer kan nævnes Belgien, FN, Folkeforbundet, Frankrig, Holland, Italien, Japan, Kina, Portugal, Spanien, Storbritannien og USA.
3) Koloni, mandatområde eller vasalstat.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page