Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Belgien

Geografi: Belgien er et europæisk kongerige med grænser til Frankrig, Holland, Nederlandene, Luxembourg og Tyskland og med kystlinje til Nordsøen.
Kultur: Compendium
- http://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php og
- http://www.culturalpolicies.net/web/profiles-download.php?pcid=1010
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Royal Library of Belgium.
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art, herunder Art nouveau 1890-1910.
The spoils of war : world war II and its aftermath: the loss, reappearance, and recovery of cultural property.
/ : edited by Elizabeth Simpson. Abrams, 1997.
Papers of a symposium sponsored by the Bard Graduate Center for the Decorative Arts, Jan. 1995, in New York. Includes texts or excerpts of related treaties, conventions, and other official documents in the appendices.
Django Reinhardt
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme: Cinémathèque Royale de Belgique (Brussels)
- www.cinematek.be
Teater:
International organisering
Belgien var medlem af Folkeforbundet, Bruxelles-pagten - under den kolde krig og er medlem af Antarktis traktatsystemet / Antarctic Treaty System, Benelux, EU, Europarådet, FN, det internationale energiagentur, det internationale havundersøgelsesråd ICES, NATO, OSCE.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Belgium.
Værnepligt: Nej. Ophørt 31. december 1992. WRI: Country report and updates: Belgium.
Der er amerikanske kernevåben i Belgien.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Forskning:
Kelchtermans, S, and Robledo-Bottcher N, RIO Country Report 2017: Belgium, EUR 29152 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-81195-1, doi:10.2760/066103, JRC111253.
Fyret forsker skaber debat om universitets bånd til industrien: Den belgiske forsker Barbara Van Dyck blev fyret fra universitetet, fordi hun havde deltaget i en aktion mod genmodificerede planter. Fyringen har skabt debat om forskeres ytringsfrihed og universiteternes tætte samarbejde med industrien i Belgien. /: Lise Richter. Lagt på information.dk 12. juni 2012. Bragt i den trykte udgave 13. juni 2012 på side 13 i 1. sektion.
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen. Belgien er fra 1948 medlem af Benelux-landenes toldunion: Benelux Economische Unie / Union Économique Benelux.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Produktion og eksport af levnedsmidler, fødevarer:
Production and export of food:
/ Production et exportation de produits alimentaires:
/ Produktion und Export von Lebensmitteln:
æg / eggs / des æufs / Eier.
Naturresourcer: Arsen, Jernmalm, kul, olie og naturgas, selen.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri: Atomkraftværker. Produktion og eksport af: biler, medicin og våben.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page