jagt

Tilegnelse af fritlevende vildt i naturen.
Jagt kendes siden oldtiden og fremefter og i alle kulturer.
Se opslaget om Jakt i Kulturhistorisk Leksikon for nordisk middelalder, bd. 7 spalterne 533-551.
Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning, 2018.
Bekendtgørelse om jagttegn, 2018.
Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber, 2018.
Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v., 2016.
Omtalt i Betænkning 394:
Jagtens genstand er vildt (dyr).
I juridisk terminologi henregnes vildt til „res iacentes", d. v.s. genstande, der ikke er undergivet ejendomsret, før besiddelsestagen har fundet sted, idet retten til besiddelsestagen normalt er forbeholdt en kreds af personer, for vildtets vedkommende normalt den jagtberettigede.
Der foreligger kun jagt, hvis vedkommende har haft til hensigt at dræbe eller fange vildtet.
Der behøver ikke at foreligge hensigt til (varig) tilegnelse af dyret, for at en handling kan betegnes som jagt.
Fangst til udsætning andetsteds er således en form for jagtudøvelse.
Se også: Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum ; nu: Det Grønne Museum ; Direktoratet for Statsskovbruget ; fiskeri ; Jagtrådet ; Landbrugsministeriet ; Miljøstyrelsen ; Naturstyrelsen ; Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ; Reservatrådet ; Vildtnævnet.

Litteratur

Auf der Jagd : 50 Lithographien. / : Honoré Daumier. Marcus Verl., Amsterdam, 1963.
Danmarks vildtreservater. / : Jørgen Fog. Branner og Korch, 1976.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page