fjerkræ

Fjerkræ, poultry, er de fugle, der holdes som husdyr i fangenskab i landbrug til produktion af kød, æg og fjer.
Bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ, 2010.
§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) »Fjerkræ«: Høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, fjervildt, vagtler, duer, og strudsefugle, der opdrættes eller holdes i fangenskab i en virksomhed med henblik på salg, avl, produktion af kød, konsumæg eller til udsætning.
2) »Fjervildt«: Fasaner, gråænder, agerhøns, stenhøns og rødhøns
3) »Hobbyfjerkræ«: Fjerkræ, der holdes til andre formål end dem der er nævnt i nr. 1, herunder med henblik på dyrskuer, konkurrencer, udstillinger, avl eller produktion af kød eller konsumæg til eget forbrug.
4) »Rugeæg«: Æg lagt af fjerkræ, jf. nr. 1, som er bestemt til udrugning.
5) »Daggammelt fjerkræ«: Alle fjerkræarter med en alder på under 72 timer, og som endnu ikke er blevet fodret.
6) »Avlsfjerkræ«: Fjerkræ der har en alder på 72 timer eller derover bestemt til produktion af rugeæg.
Bedre bure til danske høner. / : Fødevarestyrelsen 13. januar 2012.
'Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner fastslår, at det pr. 1.januar 2012 ikke længere er tilladt at anvende ikke-stimulusberigede bure i besætninger med mindst 350 æglæggende høner...
Der findes fire tilladte produktionsmetoder for æg i EU (økologiske æg, frilandsæg, skrabeæg, og buræg). Antallet af æglæggende høner i Danmark forventes pr. 1. januar at være ca. 3,5 millioner, og fordele[r] sig med ca. 18 % i økologisk produktion, ca. 7 % i fritgående produktion, ca. 24 % i produktion af skrabeæg og ca. 51 % i produktion af buræg (i berigede bure). Æg kan herefter omsættes som klasse A æg (til direkte konsum) og klasse B æg (til brug i industrien).'
Se også: Dyr ; dyrevelfærd ; dyreværnsloven ; dyrlæge ; økologi.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page