Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Færøernes politik:

Selvstyre med demokratisk parlamentarisme
Forfatning, grundlov / constitution / Verfassung: Se danske grundlove.
Regeringer / Governments: Færøernes Landsstyre 1948-. Hjemmestyre, dog med visse begrænsninger: Lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder, 2005.
§ 1. Denne lov omfatter samtlige sager og sagsområder, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Loven omfatter ikke følgende sager og sagsområder:
1) Statsforfatningen.
2) Statsborgerskab.
3) Højesteret.
4) Udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik.
5) Valuta- og pengepolitik.
Lovgivende forsamlinger, parlamenter: Folketinget, Lagtinget. Løgtingið eller Føroya løgting, oprindeligt kaldet for Altinget 900-.
Der er to færøerske mandater, medlemmer i Folketinget.
Færøsk Lovsamling - Gældende lovgivning for Færøerne, som er vedtaget i Lagtinget på Færøerne eller i Folketinget i Danmark.
Love vedtaget i Lagtinget findes kun på færøsk, mens hjælpetekster og love vedtaget i Folketinget findes på dansk. Adgang til Kundgørelsestidende (Færøsk Lovtidende) fra 2001.
Samling af kongl. Anordninger og andre Documenter: Færøerne vedkommende, tilligemed en afhandling af J. H. Schrøder. - København, 1836.
- https://archive.org/details/samlingafkongla00unkngoog
Færøsk politik: nogle uddrag og betragtninger. / : Jóannes Patursson. Alexander Brandts Forlag, 1903.
- https://archive.org/details/frskpolitiknogl00patugoog
Valg / Elections:
Parties & Elections In Europe: The database about parliamentary elections and political parties in Europe, by Wolfram Nordsieck.
- http://www.parties-and-elections.eu/index.html
Lagtingsvalg:
Folketingsvalg:
Lov om folketingsvalg på Færøerne. Lov nr 458 af 30/06/1993 Gældende
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=52813
Social og Indenrigsministeriet: Valg til Folketinget 2015
- http://valg.sim.dk/valgmyndigheder/valg-til-folketinget-2015/valg-paa-faeroeerne.aspx
Meddelelser og breve fra ministeriet
Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (VEJ nr. 9827 af 29/10/2014)
Bekendtgørelse om opstillede kandidater til folketingsvalget på Færøerne
Orientering til færøske repræsentationer i Danmark om kandidater til folketingsvalget på Færøerne den 18. juni 2015
Orientering til sygehuse om kandidater til folketingsvalget på Færøerne den 18. juni 2015
Orientering til Kriminalforsorgen om kandidater til folketingsvalget på Færøerne den 18. juni 2015
Dag 1 brev - Brev til rigsombudsmanden på Færøerne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget i Danmark den 18. juni 2015
Brevstemmeafgivning i Kriminalforsorgens anstalter og arresthusene til folketingsvalget den 18. juni 2015 for færøerske vælgere, der opholder sig i Danmark
Brevstemmeafgivning på sygehuse til folketingsvalget den 18. juni 2015 for færøerske vælgere, der opholder sig i Danmark
Folketingets Oplysning : Valgresultater fra folketingsvalg på Færøerne siden 1953
- http://www.ft.dk/Folketinget/Oplysningen/Valg/Valgresultater_Faeroerne.aspx
Rigsombudsmanden på Færøerne Tórshavn, den 26. juni 2015
Det endelige resultat af folketingsvalget på Færøerne den 18. juni 2015
- http://www.stm.dk/multimedia/150626_Endelige_resultat_af_folketingsvalget_18._juni_2015.pdf
1953: Rigsdagsvalgene og folkeafstemningerne i april og maj 1953 / Elections to the Rigsdag and the referendums April and May 1953. / : udgivet af det statistiske departement / published by the Statistical Department. ; Danmarks Statistik. Statistiske meddelelser. 4. række 154. bind 1. hefte. - København : Bianco Lunos bogtrykkeri, 1953.
- http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/20213/rigsvalg.pdf
Herunder: Valget pá Færøerne
Valgmandsvalget den 21. april 1953
Landstingsvalget den 28. april 1953
Folkeafstemningerne den 28. maj 1953.
1. Folkeafstemningen om grundloven.
2. Folkeafstemningen om valgretsalderen.
Kommunalvalg:
Folkeafstemninger / Referendums:
Tekst:

Se tillige: Afrikansk politik ; Amerikansk politik ; Asiatisk politik ; Europæisk politik ; Politik fra Oceanien (inkl. Australien og New Zealand)
Afghansk politik ; Albansk politik ; Algerisk politik ; Andorras politik ; Angolas politik ; Antigua & Barbudas politik ; Argentinsk politik ; Armensk politik ; Aserbajdsjans politik ; Australsk politik ; Bahamaøerne politik ; Bahrains politik ; Bangladesh politik ; Barbados politik ; Belgisk politik ; Belizes politik ; Benins politik ; Bhutans politik ; Boliviansk politik ; Bosnien-Hercegovinas politik ; Botswanas politik ; Brasiliansk politik ; Britisk politik ; Brunei Darussalams politik ; Bulgarsk politik ; Burkina Fasos politik ; Burundis politik ; Cambodjansk politik ; Camerouns politik ; Canadisk politik ; Centralafrikansk politik ; Chilensk politik ; Colombiansk politik ; Comorernes politik ; Congolesisk politik ; Costa Ricansk politik ; Cubansk politik ; Cypriotisk politik ; Dansk politik ; Den demokratiske republik Congos politik ; Djiboutisk politik ; Dominicas politik ; Dominicansk politik ; Ecuadoriansk politik ; Egyptisk politik ; El Salvadoransk politik ; Elfenbenskystens politik ; Eritreas politik ; Estlands politik ; Etiopisk politik ; Fijis politik ; Filippinsk politik ; Finsk politik ; De forenede arabiske Emiraters politik ; Fransk politik ; Fransk Polynesiens politik ; Gabons politik ; Gambiansk politik ; Georgiens politik ; Ghanas politik ; Grenadas politik ; Græsk politik ; Grønlandsk politik ; Guatemalas politik ; Guineansk politik ; Guinea-Bissausk politik ; Guyansk politik ; Haitiansk politik ; Honduransk politik ; Hollansk politik ; Hvideruslands politik ; Indisk politik ; Indonesisk politik ; Irakisk politik ; Iransk politik ; Irsk politik ; Islandsk politik ; Israelsk politik ; Italiensk politik ; Jamaicas politik ; Japansk politik ; Jordans politik ; Kap Verdisk politik ; Kasakhstanisk politik ; Kenyansk politik ; Kinesisk politik ; Kirgisistans politik ; Kiribatisk politik ; Kosovoansk politik ; Kroatiens politik ; Kuwaits politik ; Laotisk politik ; Lesothisk politik ; Letlandsk politik ; Libanesisk politik ; Liberiansk politik ; Libysk politik ; Liechtensteins politik ; Litauens politik ; Luxembourgs politik ; Madagascars politik ; Makedonsk politik ; Malawisk politik ; Malaysiansk politik ; Maldiviensk politik ; Malis politik ; Maltesisk politik ; Marokkansk politik ; Marshalløernes politik ; Mauretaniens politik ; Mauritiusk politik ; Mexicansk politik ; Mikronesisk politik ; Moldovisk politik ; Monacos politik ; Mongoliets politik ; Montenegros politik ; Mozambiques politik ; Myanmars politik ; Namibias politik ; Naurus politik ; Nepals politik ; New Zealandsk politik ; Nicaraguansk politik ; Nigers politik ; Nigeriask politik ; Norsk politik ; Nordkoreansk politik ; Omans politik ; Pakistansk politik ; Palaus politik ; Palæstinas politik ; Panamansk politik ; Papua Ny Guineansk politik ; Paraguays politik ; Peruviansk politik ; Polsk politik ; Portugisisk politik ; Qatars politik ; Rumænnsk politik ; Russisk politik ; Rwandas politik ; Salomonøernes politik ; Samoas politik ; San Marinos politik ; São Tomé & Principles politik ; Saudiarabisk politik ; Schweizisk politik ; Senegals politik ; Serbisk politik ; Seychellernes politik ; Sierra Leones politik ; Singapores politik ; Skotsk politik ; Slovakiets politik ; Sloveniens politik ; Somalisk politik ; Spansk politik ; Sri Lankas politik ; St. Kitts & Nevis politik ; St. Lucias politik ; St. Vincent & Grenadinernes politik ; Sudanesisk politik ; Surinamsk politik ; Svensk politik ; Swazilandsk politik ; Sydafrikansk politik ; Sydkoreansk politik ; Sydsudans politik ; Syrisk politik ; Tadsjikistansk politik ; Taiwanesisk politik ; Tanzaniansk politik ; Tchads politik ; Thailandsk politik ; Tjekkisk politik ; Togos politik ; Tongas politik ; Trinidad & Tobagos politik ; Tunesisk politik ; Turkmenistansk politik ; Tuvalus politik ; Tyrksk politik ; Tysk politik ; Ugandas politik ; Ukrainsk politik ; Ungarnsk politik ; Uruguays politik ; USAs politik: indenrigspolitik ; udenrigspolitik ; Usbekistansk politik ; Vanuatus politik ; Vatikanstatens politik ; Venezueleansk politik ; Vietnamesisk politik ; Yemens politik ; Zambias politik ; Zimbabweansk politik ; Ækvatorial Guineask politik ; Østrisk politik ; Østtimors politik.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page