Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Færøerne

Geografi: Færøerne er danske og nordiske  øer i Nordatlanten, beliggende mellem Island og Shetlandsøerne.
Færøernes kultur:
Folkelig offentlighed : en undersøgelse af kulturelle former på Færøerne i 100 år. / : Eyðun Andreassen. Museum Tusculanum Press, 1992.
Indhold: Humanistisk kulturvidenskab ; Verdensbillede og verdensanskuelse ; Samfundsudvikling og kulturvariation ; Kulturbegrebet : bevidsthed og form ; Den folkelige offentlighed ; Dansetraditioner og samværsformer i det ældre folkelige kulturmiljø ; Hverdagen ; Fritiden ; Massemedier
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Fjernsyn på Færøerne : datarapport: indledning, tabeller : rapport til Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. / : Eyðun Andreassen. Eyðun Andreassen, 1981.
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
1828: Amtsbiblioteket i Tórshavn nu: Færøernes Nationalbibliotek grundlægges
Færøernes Nationalbibliotek
- http://www.savn.fo/00647/00648/
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Dans og kvaddigtning paa Færøerne: Med et Musikbilag.
/ : Hjalmar Thuren. - København : A.F. Høst, 1901.
- https://archive.org/details/dansogkvaddigtn00thurgoog
Kunst / Art
Film:
Teater:
International organisering
Færøerne er medlem af Nordisk Råd.
Udenrigsministeriets rådgivning og alle tilbagevendende formelle ekspeditioner i traktatindgåelsesproceduren varetages af Traktatsektionen under Folkeretskontoret. Traktatsektionen varetager ligeledes bekendtgørelser af traktater i Lovtidende C,
registrering af disse i FN, samt, kundgørelse på Færøerne.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Faroe Islands. Ingen Informationer. Færøernes Kommando.
Værnepligt: Nej. WRI: Country report and updates: Denmark.
Efterretningstjenester: PET’s virksomhed i forhold til Grønland og Færøerne: PET-Kommissionens beretning bind 14. /Henrik S. Nissen ; Mogens Pelt, - 68 s.
- http://www.petkommissionen.dk/fileadmin/bind/pet_bind14.pdf
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion
Betænkning 1544 Folkekirkens styre- Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014.
- http://www.km.dk/fileadmin/share/Styringsstruktur/Betaenkning_1544.pdf
Sociale forhold: Social tryghed i de nordiske lande 2009/10: Omfang, udgifter og finansiering.
- København: Nordisk Socialstatistisk Komité, 2011. - 274 s.
- http://nososco-da.nom-nos.dk/
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Naturresourcer:
Handel og Industri: Søfartens Bibliotek har digitaliseret Danmarks Skibslister 1869-2002. Skibslisten udgives ikke i papirform efter 2002, men erstattes af Søfartsstyrelsens database Register over danske skibe.
- http://www.sbib.dk/skibslister.htm
Eksempel: Danmarks skibsliste 1961: Officiel fortegnelse over danske skibe med kendingssignaler udgivet af Handelsministeriet. 65. udgave. februar 196. - 209 s., herunder Register over de søværnet tilhørende skibe og Register over danske skibe med undtagelse af søværnets skibe og skibe, hjemmehørende på Færøerne. - http://www.sbib.dk/documents/Skibslister/1961.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page