Det danske Fredsakademi

Om Fredsakademiet

Visitors in the Danish Peace AcademyFredsakademiet som er etableret i år 2000, er et instrument som formidler vigtige informationer om krig (herunder retfærdige), fred, folkeret og pacifisme, med det primære formål, at gøre akademiets flere tusinde daglige brugere i stand til at skelne mellem propaganda og korrekte oplysninger om, hvordan krig opstår og freden vindes.

Fredsakademiet tænker og formidler fredskultur som drivkraft - en dynamisk proces, der har til formål at udvikle sikkerhed og sikre udvikling for det hele menneske og alle mennesker.

Det danske Fredsakademi bidrager dermed til skabelsen af en civiliseret verden. Krig er ikke blot den største menneskeskabte katastrofe, den er også fravær af civilisation, ikke alene ved dens gennemførelse, men også i dens planlægningsfase. For krig, uanset om den føres med sten eller de mest sofistikerede præcisionsvåben, er udtryk for barbari.

Terp, Holger: Fredsakademiets beretning for 2015.
Terp, Holger: Fredsakademiets beretning for første halvår 2015.
Terp, Holger: Fredsakademiets beretning for andet halvår 2015.

Fredsakademiet.