Logo af Carsten Rütting Schweitz.

Fredsakademiets bestyrelse

Fredsakademiet s e-mail : mail@fredsakademiet.dk
Giro nr. 1-697-3467
Selv om Det danske Fredsakademis undervisningstilbud på Internettet er gratis i et reklame­frit område, modtages risikovillig kapital gerne til yderligere kvalitetssikring af arbejdet.

Det danske Fredsakademis vedtægter , kolofon.

The Danish Peace Academy statutes, colophon.

Generalforsamlingsindkaldelser og -referater 2000, 2001, 2002 (1), 2002 (2), 2003 (1), 2003 (2), 2004, 2005 (1), 2005 (2), 2006 (1), (2), 2007 (1), (2), 2008 (1), (2), 2009 (1), (2), 2010 (1), (2), 2011 (1), (2), 2012 , 2013 (1), (2), 2014 (1), (2), 2015 (1), (2).

Gaver til Fredsakademiet

2011

Kvinder for Fred: Kr. 5000.

2010

Aldrig mere Krig: Kr. 6000.

Liviafonden kr. 6000.

2008

Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, 3f Valby, har 21/11-08 støttet Fredsakademiet med kr.2.000,-
Tuborgs Grønne Fond har bevilget 5.000 kr. som støtte til fornyelse at hardware, bredbånd etc.

Navn og adresser til Fredsakademiets hovedbestyrelse

Formand 2004-2015
John Avery
Snebærhaven 42
2620 Albertslund
Tlf.: 2372 9503

Jørgen Johansen, Formand 2015-.

Bodil C. Espegård Nielsen
Palmelunden 37
2630 Tåstrup
43 99 35 03
bodilcn@gmail.com

Gorm Gunnarsen
Ingolf Allé 24 B
2300 Kbh. S
32 58 80 95
gg@cg-gym.dk

Bibliotekar
Holger Terp : holgerterp@pc.dk
Strandbyparken 4, 1 tv.
2650 Hvidovre
CV
F. 29-02-1952 .
Holger TerpUddannet bibliotekar 1992. Deltager i kursus: “Internet og præsentationsteknik” , 19.2-15.3 1996, på Kunstakademiets Arkitektskole. Underviser Mads Henning Pedersen. Totalnægter. Aktiv i danske fredsbevægelser siden 1981. Medlem af Militærnægter­foreningen. Medlem af Aldrig mere Krig s hovedbestyrelse 1995-2002. Medlem af Gandhi Informations Zentrum. Initiativtager til Fred på Nettet, Fredskommissionen af 1998 og medstifter af Det danske Fredsakademi 2000. Redaktør af Fredsakademiets Internetsite 2000-. Webmaster af Fredsakademiets Internetsite fra 2002. Medredaktør af antologien “Gandhi and Nordic Countries”. Forfatter af bibliografierne “Fred på tryk” : Bibliografi over dansk freds- og sikkerhedspolitisk litteratur, 1881-1988, 1989, og “Peace in Print” samt “Danske Kvinders Fredskæde og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Friheds historie i perioden 1915-1924”, “A Short History of Danish Peace History”. Elektroniske genudgivelser i Fred på Nettet og i Fredsakademiet.
Medforfatter af “Elsk-værdig Sikkerhed”. Desuden artikler i danske aviser og tidsskrifter.
Holger Terp modtog Fredsskattefondens pris 2000.

Kasserer:

Karsten Schmidt
Gothersgade 161, 4.tv. 1123 København K
33 15 34 03
61 26 34 03
Karsten.Schmidt@mat.dtu.dk

Fredsakademiets forhenværende bestyrelsesmedlemmer.

Vedligeholdelse af Fredsakademiet.

Top


Fredsakademiet .