penge

Latin: Oprindelig kvæg.
Danske skibe sejler også våben til Irak, men ingen redere vil lægge navn til. Og der er tjent gode penge på sejladsen - både til Iran og Irak. 50 danske skibe med våben til Irak - Ekstra Bladet 28. november 1986.
Og endelig kunne de penge, som bruges på våben, gøre langt mere gavn, hvis de blev brugt på sundhed og uddannelse.
Christian Friis Bach: Våbenvanvid. Jyllands-Postens kronik 18 oktober 2000.
Den humanitære fond "Danmark mod Landminer" blev på det stiftende møde torsdag hilst velkommen af blandt andre udviklingsminister Jan Trøjborg. Han pointerede, at der skal bruges mange penge til at gøre en ende på mine-problemerne.
Se også: Almisse ; bank ; blodpenge ; blodsugere ; bompenge ; bøde ; børnepenge ; budget ; dagpenge ; dagpengemodtager ; deflation ; donorpenge ; drikkepenge ; feriedagpenge ; feriepenge ; fredsdagen ; fredspenge ; fredsskat ; fængselspenge ; hvidvask ; gevorbne ; inflation ; kapital ; kapitalisme ; karakterpenge ; kostpenge ; krigskasse ; leding ; lommepenge ; løn ; løsepenge ; mammon ; mammonismus ; marchpenge ; mine ; pagode ; pengeafgift ; pengeafløsning ; pengeafpresning ; pengebod ; pengeinstitut ; Pengeinstitutankenævnet ; pengekasse ; pengeløn ; pengemaskine ; pengenød ; pengeomsætning ; pengeoverførsel ; pengepapir ; pengepolitik ; pengeskat ; pengesorg ; pengestraf ; pengevask ; pengeøkonomi ; pensionspenge ; peterspenge ; rytterholdspenge ; skolepenge ; spindepenge ; starthjælp ; tavlepenge ; tepenge ; trælpenge ; tærepenge ; valuta ; værdipapir ; ærepenge ; økonomi ; øremærkede penge.

Litteratur

Angell, Norman, Sir: The story of money.
- Garden City, N.Y., Garden City Pub. Co., inc, 1929. - 466 s.
Fra Patriarkalisme til Pengeøkonomi : Studier over dansk Bondeøkonomi i Tiden mellem Midten af det 18. og Midten af det 19. Aarhundrede. / : Sigurd Jensen. Gyldendal, 1950.
Kobber fulgte efter sølvet, det ringere efter det bedre : mysteriet om Valdemar Atterdags manglende møntvæsen. / : Keld Grinder-Hansen. Nationalmuseets arbejdsmark, 1996. s. 192-205.
Kongemagtens krise--det danske møntvæsen 1241-ca. 1340: den pengebaserede økonomi og møntcirkulation i Danmark i perioden 1241-ca. 1340. / : Keld Grinder-Hansen. Museum Tusculanum Press, 2000.
Richardt William Bauer: Haandbog i mønt-, maal- og vægtforhold (1882). - 572 s.
- http://archive.org/details/haandbogimntmaa00bauegoog
Sampson, Anthony: Pengenes magt : Vor tids Midas-myte.
- København : Hans Reitzel 1990. - 231 s.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page