hvidvask

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), 2017.
§ 3. Ved hvidvask forstås i denne lov:
1) Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.
2) Uberettiget at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på anden måde efterfølgende virke til at sikre det økonomiske udbytte eller midlerne fra en strafbar lovovertrædelse.
3) Forsøg på eller medvirken til sådanne dispositioner.
Stk. 2. Stk. 1 omfatter også dispositioner foretaget af den, der har begået den strafbare lovovertrædelse, som udbyttet eller midlerne hidrører fra.
Se også: Hvidvasksekretariatet under: Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet;
også kaldet: Bagmandspolitiets hvidvasksekretariat.
Se også: Bank ; Erhvervsstyrelsen ; Finanstilsynet ; penge ; skattely ; skattesvig ; Skattestyrelsen ; våbenhandel ; økonomisk kriminalitet.

Litteratur

Nyt datalæk afslører Nordeas Vesterport-afdeling som centrum for skattelyselskaber og potentiel hvidvask : Nordeas Vesterport-filial har gennem mere end et årti været centrum for hundredvis af skattelyselskaber og skuffeselskaber, som har ageret midterstation i mistænkelige transaktioner for hundredvis af millioner. / : Stefan Singh Kailay. I: Berlingske Tidende, 4. marts 2019.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page