Finanstilsynet

Styrelse oprettet 1988 under Industriministeriet.
Nu under Erhvervsministeriet.
Fortsat fra: Forsikringstilsynet, Realkredittilsynet og Tilsynet med Banker og Sparekasser.
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed, 2017
Udfaldet af Finanstilsynets politianmeldelser af virksomheder i form af helt eller delvist fældende domme eller bøder offentliggøres på Finanstilsynets hjemmeside.
Se også: Bank ; Erhvervsstyrelsen ; Det europæiske banktilsyn ; Forsikringsrådet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; inhabil, inhabilitet ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. / : Rigsrevisionen, 2013.
Roskilde Bank A/S måtte i juli 2008 foretage væsentlige nedskrivninger og havde som følge heraf et behov for akut tilførsel af likviditet. Nationalbanken gav tilsagn om likviditet til banken, samtidig med at der blev ydet en statslig garanti til dækning af Nationalbankens eventuelle tab. Den statslige garanti blev siden udvidet til at omfatte tab i forbindelse med Nationalbankens overtagelse og afvikling af banken.
I undersøgelsen har Rigsrevisionen vurderet Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S, herunder om Finanstilsynet var opmærksom på problemerne i Roskilde Bank A/S. Rigsrevisionen har i den forbindelse undersøgt grundlaget for Finanstilsynets tilsyn med pengeinstitutterne, herunder Finanstilsynets planlægning og gennemførelse af tilsyn. Desuden indeholder beretningen en vurdering af rammerne for Finanstilsynets virksomhed og indgrebet over for Roskilde Bank A/S.
Leder: Danske Bank-skandalen gjalder i valgkampen. I: Information, 9. maj 2019.
Finanstilsynet lod sig vildlede af Danske Bank og greb ikke ind over for hvidvask : Finanstilsynet retter hård kritik mod Danske Bank i hvidvasksag for at give misvisende forklaringer. Men Finanstilsynet kunne selv have opdaget hvidvasksagen allerede i 2007, hvis det havde reageret på en rapport fra de estiske tilsynsmyndigheder. Det burde Finanstilsynet have gjort, siger eksperter. Vi har lært af vores fejl, siger tilsynet. / : Mette-Line Thorup; Martin Bahn. I: Information, 20. september 2018.
Flere får ret i klager over forsikringer. / : Michael Olsen. I: Politiken, 10. november 2018.
Leder; Danske Bank skandalen når nye højder. I: Information, 2. maj 2019.
Leder: Farvel, lille fætter [BR]. I: Informaiton, 4. januar 2019.
Leder: Finanstilsynets frifindelse af sig selv. I: Information, 31. januar 2019.
Leder: Uegnet og uhæderlig. I: Information, 26. Oktober 2018.
Lækkede dokumenter: Finanstilsynet overtrådte EU-retten i hvidvasksag : En hemmeligholdt rapport fra den europæiske bankmyndighed EBA’s undersøgelseskomité konkluderer, at Finanstilsynets tilsyn med Danske Bank i en årrække var så mangelfuldt, at det i flere tilfælde er i strid med lovgivningen. Alligevel valgte EBA’s bestyrelse at droppe sagen efter en afstemning, hvor Finanstilsynets direktør selv deltog. / : Martin Bahn; Lasse Skou Andersen. I: Information, 29. april 2019.
Markedsudvikling i 2017 for pengeinstitutter. / : Finanstilsynet, 2018.
Pengeinstitutternes indtjening var i 2017 højere end i årene op til finanskrisen. Fremgangen var dog ikke drevet af kerneforretningen i form af nettorenter, der blev presset af de fortsat meget lave renter, men især af gebyrindtægter, kursreguleringer og historisk lave nedskrivninger på udlån.
Mens Estland kritiserer Finanstilsynet, er Rasmus Jarlov klar med forslag til forbedring : Regeringen vil fremlægge forslag til ’kraftigt styrket’ finanstilsyn. Det sker efter Finanstilsynets håndtering af Danske Banks hvidvaskskandale, der tirsdag fik det estiske finanstilsyn til at rette skarp kritik mod det danske tilsyn og lukke Danske Banks filial i det baltiske land. / : Martine Amalie Krogh; Martin Bahn I: Information, 20. februar 2019.
Vagthund og syndebuk : personlig beretning om finanskrisen i Danmark 1987-1995. / : Eigil Mølgaard. Børsen, 2003.
Eigil Mølgaard (f. 1930), direktør for Finanstilsynet 1988-1996 giver sin version af Finanstilsynets rolle under de mange bank- og finanskrak fra 1987-1995.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page