ø

Et naturligt landområde mindre end et kontinent, der er omgivet af hav eller vand - som er over højvande og som man kan sejle omkring, uanset om der er lav– eller højvande. Der skal dog som tommelfingerregel hele tiden være mere end 50 centimeter dybt vand omkring øen.
Geologisk set er der fem hovedtyper af øer: atoller, koraløer, kontinentale øer, småøer og vulkanske øer.
FN har en vejviser over øer: http://islands.unep.ch/Iindex.htm
Danmark har fået 11 nye øer
Miljø- og Fødevareministeriet, 6. marts 2019.
De seneste tre år har Danmark føjet 11 nye øer til sit rige. Seks af øerne ved Sækkesand nord for Møn vil sikre nye fristeder, hvor fuglene kan yngle.
Sandede øer, hvor planterne selv spreder sig hen og langsomt gror op mellem sandkornene, er et paradis for fugle at yngle på. Den sjældne rovterne er blandt de fugle i Danmark, der har fået mere af den eftertragtede yngleplads nord for Møn, hvor nogle af Danmarks nye øer ligger. I alt registrerede Naturstyrelsen 11 nye øer til Danmarks rige fra 2015 til 2018.
Seks nye, større øer dukket op ved Sækkesand nord for Møn, mens fem nye småøer i Nissum Fjord er kommet frem i landskabet.
Mere nøjagtigt er seks nye, større øer dukket op ved Sækkesand nord for Møn, mens fem nye småøer i Nissum Fjord er kommet frem i landskabet.
Øerne ved Sækkesand er opstået, fordi erosionen ved Møns Klint er meget stor. Havet fører materialet langs nordkysten af Møn og på et tidspunkt falder havstrømmenes energi, så sten og sand samler sig til øer som Sækkesand.
Der er registreret mindst 138 nye øer i Danmark siden 1990.
Se også: Alliance of Small Island States / Alliancen af Små Østater ; halvø ; cob 16 ; holm ; UN Islands and small island developing states ; isula ; Makaronesien: Azorerne, De kanariske øer, Madeira og Kap Verde ; Oceanien ; Polynesien ; Sammenslutningen af Danske Småøer ; De små Antiller ; øgruppe ; ølejr ; Ølejrbevægelsen ; økæmpevækst / Island gigantism.

Litteratur

Island Life : or the Phenomena and Causes of Insular Floras and Faunas, etc. . / Alfred Russel Wallace.
- London : Harper and brothers, 1881.
- https://archive.org/details/islandlifeorphen00walluoft
Wikipedia: A Companion Guide to Atlas of Remote Islands, 2015.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page