geologi

Græsk, latin: Videnskaben om jordklodens bygning og historie.
Diluvial er en oversvømmelse, syndfloden. Noget som vedrører den geologiske istid.
Petrologi er den geologiske videnskab om forekomsten og dannelsen af bjergarter og deres mineralogiske og kemiske sammensætning. Begrebet kendes fra 1811.
Et massiv er i geologi betegnelsen for en stabil bjergmasse.
Sedimenter er det, der lagres i forskellige lag, når sten nedbrydes af vejret og eurosion til sand, ler og grus.
Stratigrafi er læren om jordlag og disses indbyrdes beliggenhed.
Studiet af vulkaner kaldes vulkanologi.
Se også: Louis Agassiz ; Bakkeø ; Dansk geologisk Forening 1893-. http://www.2dgf.dk/ ; dynamisk geologi ; fossiler ; geodynamik ; geofysik ; geoid ; geokemi ; geomorfologi ; glaciologi ; lava ; kontinentaldrift eller pladetektonik ; koral rev ; lavasø ; metal ; mineralogi ; moræne ; orografi ; palæontologi ; riftzone ; seismologi ; Niels Stensen : tektonisk og dynamisk geologi ; varvkronologi ; æon.

Litteratur

Referencematerialer inden for naturvidenskab & medicin. / : Finn Hjortgaard Christensen et al.
Danmarks biblioteksskole, 1985.
Bibliography of the Geology and Mineralogy of the Rare Earths and Scandium to 1971.
/ : John Wagstaff Adams, Eleanora R. Iberall, 1973.
- https://pubs.er.usgs.gov/publication/b1366

Die Entstehung der Kontinente und Ozeane. Von Prof. Dr. Alfred Wegener. 2. gänzlich umgearb. Aufl. Mit 33 Abbildungen (1920).
- http://www.archive.org/details/dieentstehungder00wege
Foreløbig Meddelelse til en Afhandling om faste Legemer, der findes naturlig indlejrede i andre faste Legemer. / : Niels Steensen (f. 1638) i oversættelse ved August Krogh og Vilhelm Maar. Gyldendal,1902.
The Future of Oil: Geology versus Technology. / Jaromir Beneset al. IMF Working Paper, 2012 - 33 s.
An Introduction to Paleobotany. / : Chester A. Arnold, 1947.
- https://archive.org/details/introductiontopa031727mbp
Lorenzo, Giuseppe de: Leonardo da Vinci e la geologia.
- Bologna: Zanichelli, 1920. - 220 s. - http://archive.org/details/leonardodavincie00lore
Macfarlane, Allison: An explosive mix: Uncertain geologic knowledge and hazardous technologies.
I: Bulletin of the Atomic Scientists. 17. marts 2011.
- http://www.thebulletin.org/web-edition/
Bind XIII: Det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet, 2. del: Zoologi, Botanik, Geologi, Dyre- og Plantefysiologi, Gymnastikteori, Genetik og Mikrobiologi. 1979, ISBN: 87-87848-05-8
Del af: Københavns Universitet 1479-1979 I-XIV. / : hovedred.: Svend Ellehøj ; under medvirken af Leif Grane m. fl.. Udgivet af Københavns Universitet ved 500 års jubilæet. - København : G.E.C. Gads Forlag, 1979-2005.
Omfattende og meget grundig fag- og firmahistorie.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page