rente

Latin: Økonomisk ydelse eller indtægt fra lånte  penge.
Foliorenten er den rentesats de danske bankers indlån og udlån forrentes med hos Nationalbanken.
- http://www.nationalbanken.dk/DNDK/minfo.nsf/side/Officielle_Rentesatser!OpenDocument
En kuponrente, er ifølge Realkreditankenævnet, den rente, som er angivet på en obligation, og som er uafhængig af kursværdien af obligationen (modsat direkte rente og effektiv rente). Betegnes også nominel rente, obligationsrente og pålydende rente
Libor renten / London Interbank Offered Rate, er den gennemsnitlige rente anslået af førende banker i London som opkræves på lån banker imellem.
Renter kan godt være negative.
Se også: Diskonto ; kuponrente ; Liborgate ; pengepolitik ; rentemarginal ; åger.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page