Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 23. november 1951 / Timeline November 23, 1951

Version 3.5

22. November 1951, 24. November 1951


11/23/1951
Forhandlinger om våbenstilstand i Korea.
De vil ikke
Tværtimod, november 1951 s. 168-169
Det fortælles, at de nordkoreanske soldater, da forhandlingerne i Kaesong var begyndt, skrev breve til FN tropperne og fik dem i en brevkasse over på den anden side. I brevene foreslog de de fjendtlige soldater at mødes med dem og så alle kaste deres våben fra sig og nægte at slå hinanden ihjel, mens de store sidder ved bordet og forhandler om fred. Det fandt ingen genklang og blev ikke til noget.
En anden historie fra Korea handler om de amerikanske soldater. Af indberetningerne fremgår, at omtrent tre af fire af de amerikanske infanterister ikke affyrer deres skydevåben, når "der viser sig et sigtbart og sårbart mål indenfor skudvidde". "Hvorfor skyder de ikke?" spørger De Forenede Staters militærpsykologer og giver forskellige svar. "Grunden kan være en lammende frygt, en mangel på tillid til våbnet eller til deres evne til at træffe, en trang til at spare ammunitionen, en ulyst til at skyde på et bestemt menneske i stedet for på en usynlig fjende, en mangel på forståelse af, at det gælder om at dræbe eller blive dræbt... eller slet og ret ligegyldighed!"
I denne krig skal ødelæggelsen være så fuldkommen, at der intet op-stående må være levnet efter beskydningen. En officer tager sin kikkert og ser en landsby indenfor skudvidde. Han udsteder en ordre og ser et øjeblik efter igen i sin kikkert: landsbyen er forsvundet. Men officeren er ikke tilfreds. "Der står et hus. Skal vi se at få det af vejen." I denne krig er det hændt, at en general, der dog er et menneske, der har valgt krig til sin levevej, og som er trænet i moderne krig gennem mange år, får kvalme af den ødelæggelse og elendighed, som han selv har forvoldt. I denne krig vil tre fjerdedele af soldaterne ikke skyde. Men det falder ikke militærets psykoanalytikere ind, at den sandsynligste årsag til soldaternes ulyst til at skyde er den samme, som gav generalen kvalme skønt de er psykoanalytikere.

11/23/1951
Eksplotionsulykke på Holmen i minørerens barak. 16 dræbte og 70 sårede, heraf 11 døde brandmænd, tre Falkmænd og to fra søværnet. De kritiseres, at så farlige miner opbevares i et træskur, og at brandvæsnet ikke fik af vide, hvilken farlig opgave det blev alarmeret til, skriver Information 11/24/1951. Samtidig rejser Land og Folk krav om at Købenahvn gøres til en åben by.
Kilde: Wessel-Tolvig, P.: Nu flytter flåden fra Holmen. Tidsskrift for søvæsen, 1985 s. 243.

11/23/1951

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for november 1951

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page