Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 1. Mars 1951 / Time Line March 1, 1951

Version 3.5

Februar 1951, 2. Mars 1951


03/01/1951
Der bor mennesker i Korea
Leder i Frit Danmark, marts 1951
TO GANGE i den forløbne måned har forfatteren af radioens politiske ugeoversigt forkyndt for lytterne, at »krigen i Korea nu er gået over fra at have været et militært problem til at blive et politisk«, og den samme opfattelse udråbes sikkert med kynisk oprigtighed over alverdens radioer. Som »et politisk problem« behandles krigen i 'det fjerne Østen tillige i aviserne og i diskussionen mand og mand imellem. Men der bor mennesker i Korea — det er påkrævet at mindes det: krigen i Korea er først og sidst tredive millioner gange et menneskeligt problem.
Andetsteds i bladet bringer vi i en kort artikel, et koncentreret referat af en fransk journalists korrespondance om sine oplevelser i Korea. Det er en beretning, der får blodet til at fryse i årene: dette gennemgår mennesker i dag under en krig, som vi har moralsk medansvar for. Dagens frontrapport har i avisen følgende overskrift: »Kommunister på hovedkuls flugt. Men der forberedes en ny kinesisk-koreansk offensiv.«
Om der står dette, eller det modsatte gør lige lidt indtryk på læserne, for »krigen er jo ikke længere et militært problem, men et politisk«, der skal løses på een eller anden måde. Men lige i øjeblikket ser det ikke ud, som om faren er overhængende for en storkrig, der direkte kan komme til at berøre os, derfor tager vi det roligt og slapper af med opmærksomheden, som ellers i flere perioder har været hårdt anspændt, hvilket har været slemt trættende for os!
Men bag de ligegyldige meldinger om fremrykninger og tilbagetog ligger den virkelighed, som skildres i artiklen: Korea brænder hus for hus. Det sker hver dag, at mødre begår selvmord og tager deres børn med i døden, fordi de ikke tør lade dem møde krigens virkelighed.
Hvornår ophører krigens skændselsgerninger at akkompagnere det politiske problem i Korea? Hvornår oprinder det øjeblik, hvor der er ofret mennesker nok, gule og hvide til de politiske problemers molok?
Den amerikanske udenrigspolitiske skribent, Walter Lippmann, opgjorde nylig mulighederne for en fremtidig ordning af Korea således: »..vore stiltiende forestillinger orn Koreakrigen fører med sig, at vi må tilsidesætte de politiske mål, fastslået i F. N.-beslutningen fra 7. oktober, om ved magt at skabe »en forenet, uafhængig og demokratisk regering i Korea«. Det fører til erkendelse af, at den militære deling af Korea, som man enedes om i 1945, når alt kommer til alt, er det bedste, stormagterne i deres bitre rivalisering kan få ud af et dårligt stykke arbejde ...«
Hvor mange menneskeliv skal ofres endnu, før stormagterne for anden gang kan blive enige om at dele Korea?

03/01/1951

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for marts 1951

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk