Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 4. Juli 1951 / Time Line July 4, 1951

Version 3.0

3. Juli 1951, 5. Juli 1951


07/04/1951
Krigens sande ansigt
Thomas Christensen. Pacifisten. Juli 1951 s. 80.
To danske damer, overbibliotekar Ida Bachmann og redaktør Kate Fleron, har været i Nordkorea sammen med repræsentanter fra en del andre lande. Deres beretning om, hvad de har set og hørt har vakt megen opsigt og endnu mere modvilje, og nu synes man at ville tie dem ihjel allesammen, fordi de siger ting, som ikke er absolut flaterende for vore allierede i A-pagten, amerikanerne.
Det er imidlertid ikke amerikanerne, de to damer er ude efter. De ønsker kun at fortælle, og så lade folk drage deres slutninger, og så håber de, at folk vil forstå, at de har medansvar for de lidelser, som overgår det ulykkelige koreanske folk, og at de tillige har fået en forestilling om, hvordan den moderne totale krig former sig, og vil forme sig også hos os, hvis vi lader den bryde ud.
4. juli havde Mellemfolkelig Samvirke i Århus indbudt de to damer til et offentligt møde, som samlede 6-700 mennesker, og vi gengiver i det følgende hovedpunkterne i deres fremstilling.
Frk. Bachmann begyndte med at sige, at man må afvente en rolig bedømmelse af, hvem der begyndte krigen i Korea, fordi påstand i dag står mod påstand, og iflg. Syngman Rees egen beretning angreb Sydkorea. Samtidig hævdede hun, at hverken USA eller FN havde ret til at intervenere i et lands indre konflikt.
Krigen mod Nordkoreanerne stemplede hun som en udryddelseskrig mod den civile befolkning, og hun havde set tydelige beviser for angreb på Kina.
Byerne bliver bombet ustandselig, og det man husker fra dem er ruiner og ligstank og så de arme underernærede og pjaltede børn, og de mange vidnesbyrd fra de tiloversblevne om, hvordan deres nære var blevet dræbt.
Alle civile er fredløse om dagen på vejene og markerne, så al arbejde og al transport må foregå om natten.
Fra et besøg i en landsby berettede frk. Bachman, at indenfor et område af 10 km var 1561 mennesker blevet dræbt under den amerikanske besættelse, og hun havde besøgt store massegrave på 60-80 m i længden med lig i dobbelt lag, nogle dræbt med bajonet, andre ved skud.
Frk. Bachman understregede udtrykkelig, at hendes oplysninger ikke var tænkt som en ensidig anklage mod amerikanerne, som hun har haft så nøje forbindelse med og sætter stor pris på. Men det var amerikanerne, der havde været de steder, hun besøgte, og hun drog den konklussion, at når mennesker kommer i uniform, ophører de med at være mennesker.
Det var frk. Bachmans opfattelse, at den almindelige befolkning i Korea er på nordhærens parti. Hun formulerede det således:
FN kæmper i Nordkorea mod folkehæren og den civile befolkning, i syd mod partisaner og civilbefolkningen, og hun sluttede sit foredrag med at kræve fred i Korea og fjernelse af alle udenlandske tropper
Kate Fleron betonede, at hun var rejst til Korea med en skeptisk indstilling overfor, hvar hun ville få at se, og hun havde kun bøjet sig for uimodsigelige kendsgerninger, men hun nødtes til at sige, at den form krigen i Korea havde antaget er umenneskelig.
Kate Fleron gav et malende billede af, hvordan nattetrafikken formede sig på de overfyldte veje, og hun fortalte smukt om, hvordan den udbombede befolkning med grene og blomster søgte at kaste lidt skønhed ind over deres ruintilværelse. Hun berettede om byer, der var ødelagt indtil 100%, også hospitalerne. Hun berettede om forfærdeligt effektive brandbomber og tidsindstillede bomber, der sprang en tid efter deres fald og gjorde alt redningsarbejde livsfarligt.
Krigen i Korea er måske ikke mere rå end verdenskrig nr. 2. Men krigen i Korea er den første krig, som FN og dermed vi allesammen har medansvar for. Også Kate Fleron kom ind på, hvor det kunne gå til, at unge skikkelige mennesker og folk, der hjemme er pæne borgere kunne være med til al den umenneskelighed, der finder sted. Hun fandt delvis svaret i det samme svar, som frk. Bachmann, uniformeringens borterodering af det menneskelige, men også i den hadfyldte propaganda, der drives, og som forgifter sindene, så det fuldstændig glemmer, at det er mennesker, deres ugerninger går ud over.
Vi må berede os på vort ansvar, sluttede Kate Fleron. Vi må arbejde for krigens ophør, for gennemførelsen af de 4 genferkonvensitioner, som forbyder enhver form for brutalitet overfor den civile befolkning.
De to damer har noget at fortælle, som er værd at høre, fordi det vækker til eftertanke og ansvarsbevidsthed, og det er ikke bevis for nogen særlig god samvittighed hos størstedelen af den danske presse, når den enten fortier eller fordrejer deres udtalelser.

07/04/1951

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for Juli 1951

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page