Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 1 september 1950 / Timeline September 1, 1950

Version 3.5

August 1950, 2. September 1950


09/01/1950
En pacifists syn på koreakrigen
Frit Danmark. September 1950
Vi har fra sproglærer Knud Engel modtaget et længere indlæg, hvoraf vi gengiver nedenstående uddrag:
DET ER sørgeligt at se, hvor lidt der i de fleste kommentarer til konflikten i Korea tages (hensyn til menneskeliv og menneskelig lidelse- det der for en pacifist er det afgørende, det der får ham til at protestere kraftigt mod enhver form for krig, også forsvarskrig. Når der herhjemme sker mord, selvmord, voldsforbrydelser o.s.v. i stadig større stil (en naturlig følge af den mentalitet og den krig'sp'syko'se, som den sidste krig i forbindelsen med frygten for den næste har skabt), så rystes folk dog dybt og føler den største medlidenhed med de uskyldige ofre. Men når der under krig, som f. eks. nu i Korea, dræbes i tusindvis af mennesker, og andre bliver kastet ud i ulykke, nød og elendighed, så gør det ikke nær samme indtryk, ja der er endog mange, der glædes og begejstres, når det går ud over Nordkoreanerne. Det er sørgeligt at se, hvorledes både største delen af den danske befolkning og næsten hele dagspressen anlægger et absolut ensidigt synspunkt på konflikten — og er ude af stand til at se det hele i et større perspektiv ...
Det er mig en stor skuffelse, at F.N. — i stedet for at søge en fredelig løsning — har anerkendt U.S.A.S militære intervention og har opfordret alle medlemsistaterne til at følge dets eksempel. Derved får F.N. et ubehageligt skær over sig af at være ensidig vestlig orienteret, på samme måde som Atlantunionen, Europarådet og delvis også »Een Verden«. Hvorfor greb F.N. ikke ind i borgerkrigen i Grækenland og i Indonesien, hvorfor tolereredes det, at 800.000 arabere blev fordrevet fra deres hjemstavn? Hvorfor finder man sig roligt i, at Frankrig — endda med økonomisk støtte fra U.S.A. bekriger befolkningen i Indochina? Hvorfor protesterer man ikke meget kraftigere mod de skændige raceforfølgelser i Sydafrika?
De hvide har i tidernes løb øvet så meget ondt mod de farvede folkeslag, og deres synderegister er stort. Den måde, hvorpå U.S.A. nu — som en fortsættelse af denne magtpolitik — sender masser af tropper og bomber mod det koreanske folk, viser, at det ikke er de ulykkelige menneskers liv og skæbne, der interesserer Amerikanerne, men at de kun tænker på egen magt og prestige. Det ville være bedre, om de hvide i stedet arbejdede på at gøre deres uret god igen mod de farvede folkeslag, om de bestemte sig til at opgive deres uretsmæssige opnåede politiske og økonomiske fordele i andre verdensdele. Og F.N. burde i istedet for at opfordre til væbnet intervention have forlangt alle fremmede tropper og våben og politisk indflydelse bort fra Asiens og Afrikas lande!
Jeg væmmes hver gang jeg ser Trumans glade, leende ansigt i aviserne, når han udtaler sig om situationen i Korea, at det nok skal gå, selv om det kræver tid (og menneskeliv og ødelæggelser) og så samtidig kommanderer nye bombemaskiner ud på deres dødbringende fart. Man tænker uvilkårligt 5 år tilbage i tiden til atombombardementerne på Hiroshima og Nagasaki, der -spredte død og rædsel om sig. Og så finder man det endnu mere farisæisk, at Amerikanerne forarges over, at Rusland ikke vil gøre sin indflydelse gældende overfor Nordkorea — for at få bilagt konflikten, når det er U.S.A. selv, der har udvidet den og gjort den farligere og — i modsætning til Rusland — har nægtet at gå ind på Nehrus mæglingsforslag. Dette afslag og den ør-kesløse diskussion i Sikkerhedsrådet af prestigehensyn kommer til at koste endnu tusinder af ulykkelige mennesker deres liv eller lemmer.
Stormagternes politik er ofte præget af egoisme og materialisme. Når noget tjener til deres egen politiske og økonomiske fordel, så hylder de den farlige læresætning: hensigten helliger midlet, og mener, at de kan benytte hvilkesomhelst metoder, der fører dem til det ønskede mål. Men der opnås aldrig noget varigt godt ved hjælp af onde og voldelige midler. Enhver vil komme til at høste, hvad han har sået. Det er muligt, at de farvede folk inden længe vil rejse sig og slutte sig sammen for at afkaste de hvides forhadte åg. Og da vil disse måske komme til at undgælde tifold for, hvad de selv har øvet. Der er her kun een redning — om de i den ellevte time vil erkende deres skyld og søge at gøre den god igen.
Jeg skriver ud fra rent pacifistiske hensyn, og mit ønske er, at der i langt højere grad må arbejdes for at skåne mennesker, både for død og lidelse, sult og nød, og det er i alle tilfælde ikke for at skåne de ulykkelige koreanere herfor, at, U.S.A. nu kæmper. Jeg ved, at man i vor ensrettede tid, hvor der kun gælder sort og hvidt, risikerer at blive beskyldt for at være kommunist, når man vover at sige sådanne sandheder. Men jeg føler mig forpligtet til at løbe den risiko og er sikker på, at mange fredsvenner vil være enige med mig.
Gid mange flere ville eje deres meningers mod og så tage de.klø, der følger med.
Knud Engel.

09/01/1950

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for september 1950 for september 1950

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page