Det danske Fredsakademi

Kronologi over fredssagen og international politik 26. Juni 1950 / Time Line June 26, 1950

Version 3.0

25. Juni 1950, 27. Juni 1950


06/26/1950
En leder i Social-Demokraten kritiserer Land og Folk for at operere med daglige feberfantasier om "størrelsen af de udgifter, Danmarks nye forsvarsordning vil kræve". Videre hedder det, at "Princippet i denne femte-kolonnevirksomhed er Kominform-parolen: at kun de kommunistiske diktatorer må råde over magtmidler, mens den frie verdens modstandsevne skal undergraves på enhver måde. Hvad diktaturstaters rustninger fører til, er anskueligt blevet demonstreret i Korea".

06/26/1950

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen for junil 1950

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page