vådområder

Vådområder er, ifølge konvention af 2. februar 1971 om vådområder ..., 'strandenge, kærmoser, tørvemoser eller vandområder, hvad enten de er naturlige eller kunstige, varige eller midlertidige, med vand, der er stillestående eller strømmende, fersk, brak eller salt, herunder havområder, hvis dybde ved ebbe ikke overstiger seks meter'.
Et flodsystem / drainage system er i geomorfologi et sammenhængende system af bække, floder, søer kanaler og evt. isbræer, regnet fra deres udspring i skov og bjerg, ned til et fælles udløb i havet, en sø eller en større flod, eksempelvis Amazonfloden i Sydamerika.

International lov, eksempler

Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní (Guarani Aquifer Agreement)
Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong River Basin (Mekong Agreement)
Tratado de Cooperación Amazónica (Amazon Treaty)
Convention on Cooperationfor the Protection and Sustainable Use of the Danube (Danube Convention)
Convention on the Status of the Volta River and the Establishment of the Volta River Basin (Volta Convention)
Murray-Darling Basin Agreement (Murray-Darling Agreement)
Treaty Between The United States and Great Britain Relating to Boundary Waters, and Questions Arising Between the United States and Canada (1909 Boundary Waters Treaty)
Se også: Grundvand ; grænseoverskridende grundvandsmagasiner ; vandfald ; åbent hav.
The World Waterfall Database
- http://www.worldwaterfalldatabase.com/

Litteratur

Abdulla, A., Obura, D., Bertzky, B. and Shi, Y. (2013). Marine Natural Heritage and the World Heritage List: Interpretation of World Heritage criteria in marine systems, analysis of biogeographic representation of sites, and a roadmap for addressing gaps. IUCN, Gland, Switzerland. xii + 52pp.
- https://cmsdata.iucn.org/downloads/marine_natural_heritage_and_the_world_heritage_list.pdf
Deguignet M., Juffe-Bignoli D., Harrison J., MacSharry B., Burgess N., Kingston N.,
(2014) 2014 United Nations List of Protected Areas. UNEP-WCMC: Cambridge, UK.
- http://unep-wcmc.org/system/dataset_file_fields/files/000/000/263/original/2014_UN_List_of_Protected_Areas_EN_web.PDF?1415613322
Freshwater Law and Governance: Global and Regional Perspectives for Sustainability.
/ : Daniel Magraw et al. The Division of Environmental Law and Conventions of the United Nations Environment Programme, 2015.
Ramsar Convention Bureau: Directory of Wetlands of International Importance.1990.
- https://archive.org/details/directoryofwetla90wcmc
UNEP-WCMC (2008). National and Regional Networks of Marine Protected Areas: A Review of Progress. UNEP-WCMC, Cambridge.
- http://www.unep.org/regionalseas/publications/otherpubs/pdfs/MPA_Network_report.pdf


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page