Geografi ; natur ; klima ; demografi ; historie ; ophørte fredsbevægelser ; ophørte politiske partier ; ophørte sociale bevægelser ; krige ; kultur ; biblioteker ; kunst ; film; musik ; musikorganisationer ; folkemusik ; jazz ; pop ; rock ; musiklitteratur ; politik: indenrigspolitik ; udenrigspolitik ; præsidenter ; regering ; lovgivende forsamling ; valg ; militær ; kernevåben ; efterretningstjenester ; aktuelle politiske partier 2010 ; militærnægterorganisationer ; religion ; aktuelle sociale bevægelser ; sociale forhold ; uddannelse ; universiteter ; økonomi ; våbenhandel.

Aktuelle amerikanske fredsbevægelser og
fredsgrupper

Listen omfatter både landsdækkende og lokale fredsgrupper. For USAs landsdækkende fredsorganisationers vedkommende er listen tilstræbt komplet. Dog er hovedorganisationernes underafdelinger så vidt vides ikke medtaget. Kriteriet for medtagelse her er, at organisationernes formålsparagraffer beskriver aktiviteten som værende fredsommelig. Organisationer som både virker for fred og religion er placeret under amerikansk religion.

Current American peace movements and peace groups

This list includes both national and local peace groups. For U.S. nationwide peace organizations, this is a sought complete list. However, the main organizations subdivisions so far as is known are not included. The criterion for inclusion here is that organizations' legislative clauses describing the activity as being peacefull. Organisations which both works for peace and religion is placed under American religion.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

A

Se også: Housmans Peace Resource Project, Housmans World Peace Database ; USA: Ophørte fredsbevægelser ; militærnægterorganisationer ; Mors dag ; aktuelle sociale bevægelser ; Swarthmore College Peace Collection ; politik. ; religion ; uddannelse ; undervisning.

Litteratur

The Peace Project (2004).
http://www.archive.org/details/The_Peace_Project
Quigley, Bill: Over Two Thousand Six Hundred Activists Arrested in US Protests, 2011.
Terp, Holger: Peace in Print.
Terp, Holger: Goliath vs David, 2010.
People United, Radioprogram om amerikansk fredsarbejde og - musik.
http://www.archive.org/details/PeopleUnited-March182011


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page