Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Seychellerne

Geografi: Seychellerne er en tropisk østafrikansk republik og østat i Det indiske ocean, nordvest for Madagascar.
UN Atlas of Africa.
Seychellernes historie: Oldtiden / Antiquity.
Seychellerne var koloniseret af Frankrig 1756-1810 og af Storbritannien 1810-1976.
Seychellernes deltagelse i krige / Participation in wars / Participation à des guerres / La participación en las guerras / Beteiligung an Kriegen
Ingen oplysninger. / No information.
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
Seychellerne er medlem af Den afrikanske union, Alliancen af Små Østater, Common Market for Eastern and Southern Africa, FN, the Indian Ocean Commission og Southern African Development Community.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Seychelles.
Værnepligt: WRI: Nej. Ikke siden 1990. Country report and updates: Seychelles.
Efterretningstjenester: Directorate General of Forces Intelligence (DGFI)
Paramilitære styrker:
Seychellernes fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Hinduisme, kristendom.
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling, Verdensbanken /
International Bank for Reconstruction and Development: Country at a Glance, 2011.
- http://go.worldbank.org/YB2ATM3HY0
Landet beskrives aktuelt af den amerikanske kongres forskningstjeneste som værende et skattely.
/ The country is currently described by the U.S. Congress Research Service as a tax haven.
/ Le pays est actuellement décrit par le Service de recherche du Congrès américain comme un paradis fiscal.
/ El país está descrito por los EE.UU. Servicio de Investigación del Congreso como un paraíso fiscal.
/ Das Land wird derzeit von der US-Kongress Forschungsdienst als Steueroase beschrieben.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturressourcer:
Erhverv, handel og industri: Fiskeri og turisme.
SEYCHELLES: Post-Tsunami Environmental Assessment.
2005 United Nations Environment Programme.
- http://postconflict.unep.ch/publications/dmb_seychelles.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page