det Ottomanske Rige

Geografi ; natur ; demografi ; historie ; kultur ; kunst ; film ; politik ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.
Det ottomanske imperium eller Det ottomanske kalifat. Også kaldet Det osmanniske rige. Tyrkiet i perioden 1299-1922.
Geografi:

Geografihistoriske primærkilder og fremstillinger /
Geography Historical primary sources and
presentations /
Géographie des sources historiques primaires:

Konstantin Georgievich Mostras: Dictionnarie géographique de l'Empire ottoman. - Commissionaires de l 'Académie impériale des sciences, 1873.
- http://archive.org/details/dictionnariegog00mostgoog
Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer.
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire⟨=en:
Geologi og jordbundsforhold: Bjerge, vulkaner, jordskælv og ørkenområder:
Geology: Mountains, volcanoes, earthquakes and desert areas
Géologie: Montagnes, volcans, tremblements de terre et les zones désertiques
Geología: Montañas, volcanes, terremotos y zonas desérticas
Geologie: Berge, Vulkane, Erdbeben und Wüstengebiete
World Database on Protected Areas: Beskyttede områder og nationalparker.
Demografi:
Historie:
Sultaner
Süleyman den Prægtige / Suleiman the Magnificent (1494-1566)
Tyrkiske breve : fire beretninger fra Süleyman den Prægtiges hof. / : Ogier Ghislain de Busbecq ; med træsnit af Melchior Lorck ; oversat fra latin af Claus Asbjørn Andersen ; indledning af Claus-Peter Haase og Mikael Bøgh Rasmussen. Vandkunsten, 2010.
Danske vidner til Det armenske folkemord 1915 : Maria Jacobsen, Karen Jeppe, Carl Ellis Wandel / : Helle Schøler Kjær: Forlaget Vandkunsten, 2010.
Gennem dagbøger og breve beretter den danske diplomat Carl Ellis Wandel (1871-1940), den danske missionær Marie Jacobsen (1882-1960) og børnehjemslederen Karen Jeppe (1876-1935) om det tyrkiske folkemord på armenierne i 1915, hvor omkring en million mennesker under grusomme omstændigheder omkom på Anatoliens højsletter.
Kolonier og protektorater
Deltagelse i krige
Italy's war for a desert being some experiences of a war-correspondent with the Italians in Tripoli. / : Francis McCullagh . Chicago. F.G. Browne, 1913.
Oberst Emil Madsen: De vigtigste af danske foretagne Rejser og Forskninger i Afrika. Geografisk Tidsskrift, Bind 22 (1913 - 1914).
- http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=68724
Capitulations of the Ottoman Empire.
- Washington, Govt. Print. Off., 1881. - 137 s.
- http://archive.org/details/cu31924007490422
A history of the empire and people of Turkey and the war in the east [microfilm] : giving a full account of the origin of the Turks and the growth of the empire ... with a narrative of the late rebellion and butcheries in the provinces and the origin and progress of the Turko-Russian War, the financial and military condition of the two countries, biographies of leading officers, etc. (1878).
- http://www.archive.org/details/cihm_29239
Paul Leroy-Beaulieu : Contemporary Wars, 1853-1866: Statistical Researches Respecting the Loss of Men and Money ... (1869).
- http://www.archive.org/details/contemporarywar00englgoog
Det ottomanske rige blev opdelt efter første verdenskrig og fortsættes som Tyrkiet.
Kultur:
Litteratur:
Gibb, Elias John Wilkinson: Ottoman literature; the poets and poetry of Turkey ([c1901]).
- http://archive.org/details/ottomanliteratur00gibbiala
Kunst / Art
Bibliography of Art and Architecture in the Islamic World I-II. / : Susan Sinclair- Brill, 2012 .
Europa und der Orient 800-1900. / : herausgegeben von Gereon Sievernich und Hendrik Budde ; [Veranstalter], Berliner Festspiele.
- Gütersloh : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1989.
'Catalog of an exhibition held from May 28 to August 27, 1989, in the Martin-Gropius-Bau in Berlin as a part of the fourth Festival der Weltkulturen, Horizonte '9.'
Politik
Lovgivende forsamling:
Valg:
Tekst:
Regering: Teokratisk  sabelregimente.
Forsvar / militær
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser
Religion: Islam, jøder og kristne mindretal.
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi: Kapitulationer / Kapitulationen des Osmanischen Reiches / Capitulations of the Ottoman Empire, eksempelvis:
Capitulations of the Ottoman Empire (1881) / United States. Dept. of State; Van Dyck, Edward Abbott.
- : Washington, Govt. Print. Off.
- https://archive.org/details/cu31924007490422
BNP, landbrug, fiskeri, Industri.
Naturresourcer:
Erhverv, handel og industri:
Våbenfabrikker

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page