oprindelige folk

Mangler folkeretslig definition. Beboere i kolonier og forhenværende kolonier, eksempelvis i den 3. og den 4. verden.
Oprindelige folk i international lov
Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 169 af 28. juni 1989 vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater.
I henhold til kgl. resolution af 18. januar 1996 har Danmark ratificeret en på Den Internationale Arbejdsorganisations 76. samling i Geneve den 28. juni 1989 vedtagen konvention nr. 169 vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater.
- https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=85894
/ C169 - Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169): Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (Entry into force: 05 Sep 1991)
- http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
De Forenede Nationers Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder, 2007.
Se også: IWGIA ; menneskerettigheder.

Litteratur

Indigenous Peoples in Africa: the forgotten peoples? The African Commission’s work on indigenous peoples in Africa. / : African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR), International Work Group for Indigenous Affairs, 2006.
- http://www.achpr.org/files/special-mechanisms/indigenous- populations/achpr_wgip_report_summary_version_eng.pdf

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page