Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Madagascar

Geografi: Madagascar er en tropisk sydøstafrikansk  republik og østat i Det indiske ocean og landet er aktuelt defineret, ifølge ligningsmyndigheden Skatterådet, som et udviklingsland. Madagascar er den fjerde største ø i verden.
UN Atlas of Africa.
Natur: Madagraskar har stor biologisk mangfoldighed / megadiversity.
Kultur:
Massemedier:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen / Libraries. Bogvæsen / Books:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Madagascar var medlem af Union Africaine et Malgache / Den afrikanske og madagaskiske Union 1961-1974 og er medlem af er medlem af the Common Market for Eastern and Southern Africa, FN, the Indian Ocean Commission, Southern African Development Community.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Madagascar.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Madagascar.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Madagascars fredsbevægelser: / Peace movements / les mouvements pacifistes / movimientos por la paz / Friedensbewegungen
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer:
Religion: Hinduisme, Islam.
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Countries requiring external assistance for food.
Crop Prospects and Food Situation No. 2 June 2016. / :
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Kaffe / Coffee / Café / Kaffee, produktion og eksport.
Members of the International Coffee Organization.
Monthly export statistics - January 2016. / : the International Coffee Organization.
- http://www.ico.org/:
Naturressourcer: nikkel, safirer, uran.
An elemental force: Uranium production in Africa, and what it means to be nuclear.
/ Gabrielle Hecht. Bulletin of the Atomic Scientist, March/April 2012; 68 (2).
'Uranium from Africa was, and remains, a major source of fuel for atomic weapons and power plants throughout the world. Uranium for the Hiroshima bomb, for example, came from the Belgian Congo. During any given year of the Cold War, between 20 percent and 50 percent of the Western world's uranium came from African places: Congo, Niger, South Africa, Gabon, Madagascar, and Namibia.'
Erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page