kredit

Latin: Lån; gæld, gældsætning.
Eksempelvis optages statslån ved salg af obligationer til financiering af krige.
Se også: Bankpakke 2 ; Credit card metadata driftkredit ; eksportkredit ; Eksportkreditrådet ; kreditanalyse ; kreditanstalt ; kreditbank ; kreditbevis ; kreditbog ; kreditbrev ; kreditere ; kreditforening ; kreditforsikring ; kreditiv ; kreditkrise ; kreditkort ; kreditkøb ; kreditor ; kreditratings ; kreditvurdering ; kreditvurderingsinstitut ; kreditværdighed ; kreditstramning ; kreditvæsen ; miskredit ; overtræk ; realkredit ; Realkreditankenævnet ; Realkreditrådet ; Realkredittilsynet ; renter ; økonomi.

Litteratur

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser I medfør af § 13, stk. 8, nr. 1 og 2, og § 30, stk. 5, i lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 31. august 2009, som ændret ved lov nr. 719 af 25. juni 2010.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page