helleristninger / petroglyph

Græsk, fransk: Begrebet pétroglyphe er formuleret i Frankrig i middelalderen og kendes på engelsk fra 1870.
Symboler, kunst og figurer indhugget på større sten eller grundfjeld, billedsten.
De kendes fra stenalderen og bronzealderen i oldtiden og over hele verden.
Ifølge Kulturarvstyrelsen er sten med helleristninger 'automatisk fredede, uanset om de er registreret eller ej, hvis de er synlige i landskabet. Hvis helleristningssten er synlige, er de også omfattet af en 100 meter beskyttelseslinje.'
Der er helleristninger i:
Se også: American Rock Art Research Association ; Australian Rock Art Research Association ; Easter Island Statue Project ; Fundação Museu do Homem Americano ; International Federation of Rock Art Organizations ; megalitter ; Rock Art in Northeren Europe (RANE) ; Rock Art Research Institute, University of the Witwatersrand ; Scandianvian Society for Prehistoric Art ; Sociedad de Investigación del Arte Rupestre de Bolivia.

Litteratur

Adoranten. / : Scandinavian Society for Prehistoric Art.
Tanums Hällristningsmuseum, 1970-.
- http://www.rockartscandinavia.com/adoranten-vv4.php
Helleristninger i Danmark / Rock carvings in Denmark. / : Peter V. Glob.
Jysk Arkæologisk Selskab, i kommission hos Gyldendal,
1969. ; Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter, 7)
Katalogværk, der omfatter samtlige ca. 900 forekomster.
Description of World Heritage Rock Art Sites with a Bibliography of documents available at the UNESCO-ICOMOS Documentation Centre.
Bibliography. UNESCO-ICOMOS Documentation Centre, 2009.
- http://www.international.icomos.org/centre_documentation/bib/rock_art_sites.pdf


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page