gebyr

Tysk: Tilkomme. Afgift, som private eller firmaer (skal) betales til institutioner, banker, foreninger og især til statskassen.
Ved et gebyr forstås en betaling for en særlig tjeneste, funktion eller ydelse, som knytter sig til købet af en vare eller en tjenesteydelse, og som ikke har karakter af betaling for en selvstændig ydelse.
Se også: Genåbningsgebyr ; overfinansiering ; økonomi.

Litteratur

Bekendtgørelse om gebyrer ved godkendte private klage- eller ankenævn, 2016.
- https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=177530
Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008.
Leder:. Du altomstyrtende Mammon! Ny skandale: Danske Bank har ribbet kunderne. I: Information 25. juni 2019.
Leder: Gebbyrgribbe. I: Information, 16. maj 2018.
Leder: Uheldig signalværdi. I: Information, 15. april 2017.
Om danske bankers gebyrer og grådighed.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page