Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; kolonier og 'protektorater' ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; kernevåben ; efterretningstjenester ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Nuclear weapons ; Nuclear weapons tests; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Armes nucléaires ; Tests d'armes nucléaires; Services de renseignement ; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Frankrig: atomvåbenforsøg

French nuclear weapon tests
Tests d'essais nucléaires françaises
Atomvåbenforsøgene omfattede og foregik
/ The nuclear weapons tests included and took place in
Les essais d'armes nucléaires ont inclus et ont eu lieu en
Algeriet, Fransk Polynesien i det sydlige Stillehav: Fangataufa ; Mururoa.
57 franske atmosfæriske og underjordiske atomvåbenforsøg ved Ekker, i Reggane og Hoggar Massif i Algeriet 1957-1966. Efterfølgende flyttes de franske atomvåbenforsøg som udvides med brintbombeforsøg til fransk Polynesien i Stillehavet.
I alt 46 atmosfæriske atomprøvesprængninger blev udført i Polynesien.
A total of 46 aerial nuclear tests were carried out in Polynesia.
Au total, 46 essais nucléaires aériens ont été réalisés en Polynésie.
Gerboise Bleue ; Opération Agathe ; Opération Canopus.
Se tillige: Atomvåbenforsøg: Frankrig, herunder Fransk Polynesiens historie ; Opération Satanique / Affaire du Rainbow Warrior 1985 ; Indien ; Israel ; Kina ; Pakistan ; Rusland ; Sovjetunionen ; Storbritannien, Britiske atomvåbenforsøg i og omkring Australien samt i USA ; Sydafrika ; USA, herunder Forsøgsområderne i Stillehavet og i Nevada.
Miljøforurening
/ Contamination, environmental pollution
Barium ; beryllium ; cerium ; cæsium ; jod ; krypton ; lanthanum ; molybdæn ; neptunium ; niobium ; plutonium ; polonium ; radioaktivitet ; ruthenium ; strontium-90 ; tellur ; tritium ; uran ; xenon ; zirkonium.

Litteratur

Radiological conditions at the former French nuclear test sites in Algeria : preliminary assessment and recommendations.
— Vienna : International Atomic Energy Agency, 2005. - 71 s. ; Radiological assessment reports series, ISSN 1020-6566)
- http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1215_web_new.pdf

The radiological situation at the atolls of Mururoa and Fangataufa main report. / : Report by an International Advisory Committee. - Vienna: International Atomic Energy Agency, 1998.; Radiological assessment reports series) -ISSN 1020-6566) - ISBN 92-0-101198-9
Rapport sur les incidences environnementales et sanitaires des essais nucléaires effectués par la France entre 1960 et 1996 et éléments de comparaison avec les essais des autres puissances nucléaires. / : Christian Bataille ; Henri Revol. rapport no 3571 à l'assemblée nationale, 2001.
- http://www.assemblee-nationale.fr/11/pdf/rap-oecst/I3571.pdf
Rapporten om de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af de franske atomprøvesprængninger fra den franske nationalforsamling lister alle kendte franske atomvåbenforsøg.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page