Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; kolonier og 'protektorater' ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; kernevåben ; atomvåbenforsøg ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography; Nature and climate; Demography; History; Wars; Culture ; Art; Film; Music; Politics; Political parties ; Defense; Nuclear weapons ; Nuclear weapons tests; Intelligence services; Peace movements; Religion; Social conditions ; Education , Economics and Arms trade.
Géographie; Nature et climat; Démographie; Guerres; Histoire; Culture ; La musique; Politique; Partis politiques ; La défense; Armes nucléaires ; Tests d'armes nucléaires; Services de renseignement ; Mouvements de paix; Religion; Conditions sociales ; Éducation; Économie et commerce des armes

Franske, Frankrigs
efterretningstjenester:

Litteratur

Le Monde: Staten bryder loven for at fange whistleblower : Den franske efterretningstjeneste har på ordre fra regeringsfolk brudt loven for at fange en anonym kilde, skriver Le Monde. Lige så alvorligt som at aflytte journalisters telefoner, mener Reportere uden Grænser./ Andreas Marckmann Andreassen. I: Journalisten. 09/14/2010.
Daudet, Ernest: La police politique; chronique des temps de la restauration d'après les rapports des agents secrets et les papiers du cabinet noir, 1815-1820 (1912). - 440 s.
- http://www.archive.org/details/lapolicepolitiqu00dauduoft

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk