emigration

Fransk-latin. Vandre; flytte; udvandring. Udvandring kan være tvungen (udvisning) eller frivillig.
Udvandring har fundet sted lige så længe der har været lande og stater.
Udvandring sker ofte i forbindelse med værnepligt, undertrykkelse og krig.
Eksempelvis denationaliseres jøder og pacifister fra Tyskland i perioden 1933-1945.
Se også: Arbejdstilladelse ; the Association of European Migration Institutions ; bådflygtninge ; Else Brandtström ; Centralkommissionen for tyske Emgiranter ; Comité des secours aux pacifistes exilé ; Dansk Flygtningehjælp ; demografi ; deportation ; Deutsches Auswanderhaus ; familiesammenføring ; integration ; Integrationsministeriet ; Internationalt Røde Kors ; flygtninge ; Karen Jeppe ; hizrat ; the International Organization for Migration ; Kampagnen til støtte for desertører og militærnægtere fra det tidligere Jugoslavien ; Kvækerne ; migranter ; Migration Institutions ; Migration Policy Institute ; Fridtjof Nansen ; Operation Passage to Freedom, Vietnam 1954–1955 ; optant ; nansenpas ; 1937-Kommiteen for tyske Emigranter ; relegation ; Rådet for etniske minoriteter ; Statsløsekommissionen ; Svenska Emigratinstitutet ; tvangspas ; udlændingepolitik ; UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) ; vikingetog ; die Österreichische Exilbibliothek.

Litteratur

Hvidt, Kristian: Danskernes veje vestpå : En bog om udvandringen til Amerika.
- Skørping : Rebil National Park Society, 1976. - 288 s. : ill.
Indvandrernes i Danmarks historie.
/ : Bent Østergaard . Syddansk Universitetsforlag 2007.
UNHCR: Refworld - http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain
Vandet tager deres land, deres mindesmærker, deres levebrød: Over en flere tusinde kilometer lang kyststrækning i Vestafrika er den globale opvarmning ikke en abstrakt mulighed, men daglig faretruende virkelighed i form af massiv kysterosion, der smadrer hele samfund og driver mennesker ud i desperat migration og fattigdom. / : Matteo Fagotto. I: Informations Moderne Tider, 21. maj 2016.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page