efterkassation

Værnepligtige som kasseres efter at de er begyndt at aftjene den militære værnepligt. Det kan ske som følge af sygdom, arbejdsulykker eller psykiske problemer (rekrutchok); ofte finder hjemsendelse sted efter indlæggelse på Militærpsykiatrisk Afdeling på Rigshospitalet.

Litteratur

Betænkning om efterkassation af værnepligtige / afgivet af den af Forsvarsministeriet den 30. marts 1981 nedsatte Styringsgruppe vedrørende efterkassationer samt den af Forsvarsministeriet samtidig nedsatte Arbejdsgruppe vedrørende efterkassationer, - København : Forsvarsministeriet, 1983.- 51, [122] s.
Rygbesvær under aftjening af værnepligt – betydning for senere rygproblemer : En 12-års followup-undersøgelse
ORIGINAL MEDDELELSE 1926
Erik M. Darre, Fin Biering-Sørensen, cand.scient. et act. Allan Deis, Ola J. Høydalsmo, Peter Kryger, cand.scient. Jens Lund, cand.scient. Tina Monrad & cand.odont. Cecilia Florvall Müller
Ugeskr Læger 1999; 161: 1926-30.
http://www.laeger.dk/lf/UFL/ufl99_00/1999_2000/ufl9913/v_p/27464.htm


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page