Geografi ; natur og klima ; demografi ; historie ; krige ; kultur ; kunst ; film ; musik ; politik ; politiske partier ; forsvar ; fredsbevægelser ; religion ; sociale forhold ; uddannelse ; økonomi og våbenhandel.
Geography, nature and climate, demographics, history, wars, culture, film, music, politics, defense, peace movements, religion, social issues, education, economy and arms trade.
Géographie, la nature, la démographie, histoire, la culture, la politique, la défense, les mouvements pacifistes, la religion, les questions sociales, l'éducation, économie.
Geografía, naturaleza, demografía, historia, cultura, política, defensa, movimientos por la paz, la religión, las cuestiones sociales, la educación, la economía.
Geographie, Natur, Demographie, Geschichte, Kultur, Politik, Verteidigung, Friedensbewegungen, Religion, Soziales, Bildung, Wirtschaft.

Benin / République Populaire du Bénin

Geografi: Benin er en tropisk vestafrikansk  republik og landet er aktuelt defineret, ifølge ligningsmyndigheden Skatterådet, som et udviklingsland, med grænser til Burkina Faso, Niger, Nigeria og Togo og med kystlinje til Niger-floden og Benin bugten.
Kultur:
Massemedier og pressefrihed / Mass media and freedom of the press:
Tekst:
Radio:
TV
Biblioteksvæsen. Bogvæsen:
Tekst:
Aviser / Newspapers / journaux / Prensa / Tageszeitungen
Tidsskrifter, periodica / Journals, periodicals / Revues spécialisées, périodiques / Revistas, publicaciones periódicas / Zeitschriften, Periodika
Litteratur:
Kunst / Art
Kunstakademier
Kunsthistorie
Kunstmuseer
Malere
Great Benin; its customs, art and horrors (1903).
- http://www.archive.org/details/greatbeninitscus00roth
Pitt-Rivers, Augustus Henry Lane-Fox: Antique works of art from Benin (1900).
- http://www.archive.org/details/cu31924030647212
Film / Movies / cinéma / Cine / Filme:
Filmhistorie:
Filmcensur:
Undervisning i film:
Producentselskaber:
Filmografier:
Tekst:
Teater:
International organisering
Benin var medlem af Union Africaine et Malgache / Den afrikanske og madagaskiske Union 1961-1985 og er medlem af De vestafrikanske staters økonomiske fællesskab / the Economic Community Of West African States ECOWAS, FN, Sydatlantens freds- og samarbejdszone / South Atlantic Peace and Cooperation Zone.
Forsvar / militær: SIPRI: Militærudgifter / Military expenditure of Benin.
Værnepligt: WRI: Country report and updates: Benin.
Efterretningstjenester:
Paramilitære styrker:
Fredsbevægelser: Mouvement National de Réconciliation du Bénin.
Sociale bevægelser, herunder miljøorganisationer: The Study and Research Group on Democracy and Economic and social Development in Africa.
Religion: Islam, Kristendom, stammereligioner, herunder Voodoo.
Sociale forhold:
Uddannelse
Universiteter
Økonomi:
Offentlige myndigheder
Private organisationer:
Økonomipolitik:
Bankvæsen.
BNP - FN data, landbrug, fiskeri, industri.
Landbrug: FAO Country Profiles.
Naturresourcer: Olie og naturgas.
Udenrigshandel / Foreign trade / Commerce extérieur / Außenhandel
Erhverv, handel og industri:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page