ballade

Italiensk: Dansevise. En ofte eventyrlig, romantisk fortælling i vers sunget til dans.
Der er tre hovedformer for ballader, der kendes fra vikingetidens Nordeuropa og fremefter: traditionelle viser som Childs engelske og skotske folkeviser (herunder border ballads så som den gamle the Ballad of Chevy Chase), skillingsviser og litterære viser. Desuden er der de viser, der efterligner balladeformen.
Det musikalske arrangement af balladerne er altafgørende for tilhørernes opfattelse af dem. Sydney MacEwan, Kathleen Ferrier og Poul Robeson synger ballader, så de lyder som arier fra en opera.
Balladeformen anvendes opså indenfor nordamerikansk folkemusik (the Ballad of Davy CRockett og Jesse James), blues (John Henry), jazz, (God Bless the Child), opera (Die Dreigroschenoper) og i pop og rock. Indenfor jazz og populærmusik er det hovedsagelig langsomme sange.
Se også: Epos ; power ballad ; runeviser ; trylleviser.

Litteratur

The Book of British Ballads. / : Samuel Carter Hall.. H. G. Bohn, 1853
Flot illustreret sangbok.
Child, Francis James: The English and Scottish popular ballads.
- Boston : Houghton, Mifflin, 1882-98.
- http://www.archive.org/details/englishandscott105chiluoft
Nelson, Lesley: Francis J. Child Ballads : Biography, Lyrics, Tunes and Historical Information.
- http://www.contemplator.com/child/
Child Ballad Database
- https://www.childballadrecordings.com/
Coffin, Tristram P.: The British Traditional Ballad In North America.
- Philadelphia : the American Folklore Society. 1950. - 188 s.
- http://www.archive.org/details/britishtradition007732mbp
Danmarks gamle folkeviser / Old popular ballads of Denmark.
- København : 1853-1976. - 12 bd.
- https://archive.org/search.php?query=gamle%20folkeviser
Dal, Erik: Danske viser : gamle folkeviser, skæmt, efterklang.
- København, 1962. - 303 s.
Engelske og skotske Folkeviser / Forsamlede af Svend Grundtvig.
- København : Reizel, 1846. - 348 s.
Kværndrup, Sigurd: Den Østnordiske ballade - oral teori og tekstanalyse - studier i Danmarks gamle folkeviser.
- København : Museum Tusculanum Press, 2006. - 714 s.
I afhandlingen præsenterer Sigurd Kværndrup den nyere balladeforskning og den første samlede læsning af Svend Grundtvigs storværk Danmarks gamle Folkeviser. Østnordiske ballader er viser, der - i modsætning til vestnordiske kvad - er ren fiktion. forskellige versioner af Skjoldmøen, Torbens Datter, Ribold og Guldborg og Ridder Stigs Bryllup analyseres, samt den ildevarslende lokalitet 'ude ved aa'.
Olrik, Axel: Danske Folkeviser / i Udvalg ved Axel Olrik under Medvirkning af Ida Falbe-Hansen. København : 1899.
Tang Kristensen, Evald: Gamle jydske Folkeviser : Jydske Folkeminder, især fra Hammerum Herred / samlede af Evald Tang Kristensen 1876.
Vedel, Anders Sørensen: It Hundrede vduaalde Danske Viser, om allehaande merckelige Krigs Bedrifft, oc anden seldsom Euentyr, som sig her vdi Riget, ved gamle Kemper, naffnkundige Konger oc ellers forneme Personer begiffuet haffuer, aff arilds Tid indtil denne neruærendis Dag / [Ved Anders Søffrenssøn Vedel] - Ribe, 1591 ; 1619.
- https://archive.org/details/bub_gb_toIAAAAAcAAJ


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page